Lareb Databank

Opnieuw zoeken

INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Balveren. L. van, Kant, A. Bijwerkingen influenzavaccins nog beter in kaart gebracht Pharmaceutisch Weekblad 2019 154 Download publicatie

2 van Balveren L, van Puijenbroek E.P, Vostenbosch S Characteristics of adverse events following influenza vaccination: comparison between spontaneous reports and reports from an intensive monitoring programma Drug Safety 2017 2017(40):948 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Pandemic influenza vaccine (Pandemrix®) and narcolepsy 2011 Signals document
2 Pandemrix and injection site discolouration 2011 Signals document
3 Reports associated with vaccination against influenza A (H1N1) 2010 Signals document
4 Seasonal influenza vaccines and extensive limb swelling 2012 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-8-2022.


INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 13.959
Ernstig 610
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
4.471
(32%)
9.423
(68%)
65
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1424
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 4
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 39
beklemming keel : 6
bijholteongemak : 1
bloedneus : 28
bronchiale hyperreactiviteit : 2
bronchiale irritatie : 1
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 23
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 5
droge keel : 1
falen van de ademhaling : 3
Faryngeale zwelling : 6
farynx-erytheem : 1
geeuwen : 3
hik : 1
hoesten : 408
hoorbare piepende ademhaling : 5
hyperventilatie : 3
hypo-esthesie van farynx : 1
inspanningsastma : 1
irritatie keel : 16
kortademigheid : 284
kortademigheid bij inspanning : 5
langdurige uitademing : 1
longaandoening : 4
longbloeding : 1
longembolie : 6
longontsteking : 3
longpijn : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 43
luchtwegaandoening : 6
luchtwegirritatie : 2
Nasal pruritus : 1
neonatale hypoxie : 1
neusaandoening : 1
neusklachten : 7
neusobstructie : 1
neusverstopping : 20
niezen : 25
obstructieve luchtwegaandoening : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
onderdrukking ademhaling : 1
ophoesten van bloed : 7
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeaal ongemak : 3
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 312
Pharyngeal paraesthesia : 2
pharynxaandoening : 1
piepen : 7
pijnlijke ademhaling : 1
pijnlijke pleuritis : 1
pleurale effusie : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 2
productieve hoest : 26
ratelgeluiden : 1
Sinus pain : 2
slaap apneu syndroom : 2
snelle ademhaling : 4
sputum toegenomen : 4
sputum verkleurd : 4
stemloosheid : 12
stemstoornis : 31
toegenomen afscheiding uit de longen : 11
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
tonsillaire hypertrofie : 4
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 3
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 331
auto-immuunhemolytische anemie : 2
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
Immune trombocytopenie : 5
lymfeknooppijn : 2
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 3
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen (pure red cell aplasia) : 1
pancytopenie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 301
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 259
arteriële trombose : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 12
bleekheid : 101
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 18
erythromelalgie : 1
flauwvallen : 5
Giant cell arteritis : 2
granulomatose met polyangiitis : 2
Koude vingertoppen en tenen : 23
lage bloeddruk : 15
lage bloeddruk bij opstaan : 3
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
lymfoedeem : 8
opvlieger : 14
overmatig blozen : 11
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 2
trombose ader : 2
vaatontsteking : 11
varicoflebitis : 1
verhoogde bloeddruk : 20
verkleurde ader : 1
wisselende bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
lokale verdoving : 1
Endocrien syteem : 8
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
auto-immune thyreoïditis : 1
schildklieraandoening : 2
schildklierontsteking : 1
struma : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
ziekte van Basedow : 1
Hart : 252
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 6
Arrhythmic storm : 1
asthma cardiale : 1
atriumtachycardie : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 4
hart- en ademhalingsstilstand : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartfalen acuut : 1
hartfibrilleren : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 7
hartkloppingen : 126
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 20
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 7
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) : 1
onregelmatige hartslag : 27
ontsteking hartzakje : 9
ontsteking van de hartspier : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 6
snel hartritme : 15
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 4
tachycardie foetaal : 2
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 1570
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
allergische huidontsteking : 41
angio-oedeem : 26
blaar : 9
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 13
butterfly rash : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
dermatitis herpetiformis : 1
dermatomyositis : 2
droge huid : 1
eczeem : 29
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 2
galbulten : 202
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 1
Gevoelige huid : 7
haaraandoening : 2
haaruitval : 4
Henoch-Schönlein purpura : 8
huid warm : 11
huidaandoening : 3
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 4
huidaandoening (parapsoriasis) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 5
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 8
huiduitslag : 345
huiduitslag ( maculo-papulair) : 11
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 24
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 18
huidverkleuring : 4
Jeuk : 243
Jeukende bultjes : 2
jeukende huiduitslag : 93
koude urticaria : 1
lichen sclerosus : 1
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 22
onprettig aanvoelende huid : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 8
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 105
panniculitis : 1
papel : 3
pijn aan de huid : 9
psoriasis : 6
puntbloedingen : 10
rash scarlatiniform : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 38
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 163
strakke huid : 2
Te behandelen huidletsel : 1
urticaria chronisch : 2
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
vervellen : 7
vlekkerige huiduitslag : 23
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweten en rillen : 10
Immuunsysteem : 87
Allergic reaction to excipient : 1
allergie voor dieren : 1
allergie voor geleedpotigenbeet : 1
anafylactische reactie : 13
anafylactische shock : 3
auto-immuunziekte : 4
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie : 2
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
immuunsysteemaandoening : 5
Mite allergy : 1
overgevoeligheid : 50
sarcoidose : 2
serum ziekteachtige reactie : 1
verminderde immuunresponse : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 756
abces : 2
abces op de injectie plaats : 4
acute sinusitis : 1
amandelontsteking : 3
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriële infectie : 2
bacteriële longontsteking : 6
blaasontsteking : 4
bovenste luchtweginfectie : 10
Bovenste luchtweginfectie : 13
bronchitis : 13
buikgriep : 4
Candida-infectie : 1
cellulitis : 6
erysipelas : 17
faryngitis : 22
gastro-enteritis viraal : 1
gordelroos : 61
griep : 31
Haemophilus-infectie : 1
Herpes zoster reactivation : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
herpesvirusinfectie : 1
herseninfectie (encefalitis) : 2
huidinfectie : 3
infectie : 4
infectie met cytomegalovirus : 2
infectie met Epstein-Barr virus : 2
infectie van het oor : 12
infectieuze kroep : 4
infectieuze pleurale effusie : 1
injectieplaatscellulitis : 6
injectieplaatsinfectie : 2
Klebsiella-sepsis : 1
koortsuitslag : 6
krentenbaard (impetigo) : 3
labyrinthitis : 2
laryngitis : 3
longontsteking : 47
longontsteking door respiratoir syncytiaal virus : 1
maagdarminfectie : 1
middenoorontsteking : 3
neus-keelontsteking : 239
oftalmische herpes zoster : 2
omphalitis : 1
onderhuids abces : 1
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 85
ontsteking bijbal (epididymitis) : 2
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
ontsteking tandvlees : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 19
ooginfectie : 7
ooglidinfectie : 2
orale herpes : 23
otitis media acuut : 7
parasitaire gastro-enteritis : 1
pertussis : 1
pneumonie viraal : 2
Post-acute COVID-19 syndrome : 1
postvirale vermoeidheidssyndroom : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 3
roodvonk : 2
sepsis : 1
speekselklierontsteking : 1
streptokokkensepsis : 1
Subglottic laryngitis : 4
urineweginfectie : 3
vestibulaire neuronitis : 5
virale infectie : 3
virale myocarditis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 16
vulvovaginale candidiasis : 1
waterpokken : 2
ziekte van Lyme : 2
Intoxicaties en letsels : 76
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 3
blootstelling via moedermelk : 2
branderig gevoel slokdarm : 1
complicatie op incisieplaats : 1
enkelbreuk : 1
gewrichtsontwrichting : 2
handbreuk : 1
kneuzing : 38
ledemaatletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 13
met bestraling geassocieerde pijn : 2
product toegediend op onjuiste plaats : 4
ruptuur pees : 2
val : 2
wond : 1
XIIde zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 1
Congestieve hepatopathie : 1
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
icterus van het oog : 1
leverfalen : 1
vena portae trombose : 1
Maag-darmstelsel : 3277
aandoening maag-darmstelsel : 8
aardbeientong : 1
abnormale ontlasting : 8
aften : 13
alvleesklierontsteking : 2
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 7
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 3
bloederige ontlasting : 2
boeren : 6
braakneiging : 4
braken : 763
branderige tong : 5
buikbloeding : 1
buikklachten : 52
buikpijn : 313
burning mouth-syndroom : 1
colitis ulcerosa : 2
darm-perforatie : 1
Defaecation disorder : 1
diarree : 639
droge mond : 13
dumping syndroom : 1
erosieve gastritis : 1
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 14
gezwollen tong : 12
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lip droog : 1
Lip erythema : 1
Lip pruritus : 1
lipaandoening : 2
lipzwelling : 18
maag-darm pijn : 9
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 15
misselijkheid : 1.161
mondaandoening : 1
mondslijmvliesexfoliatie : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 10
oedeem mond : 1
ontkleurde ontlasting : 3
ontsteking mondholte : 4
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 18
oraal ongemak : 4
pijn in de bovenbuik : 38
pijn in de mond : 8
pijn in de onderbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
projectiel braken : 12
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 2
speekselklieraandoening : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 8
tintelingen mond : 18
tongaandoening : 9
tongblaren : 7
tongontsteking : 1
Tongue erythema : 1
Tongue rough : 1
vergrote huig : 1
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 5
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
verminderde maaglediging : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 7
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 2
zwelling in mond : 2
Neoplasmata : 7
acute lymfocytaire leukemie : 1
levermetastase : 1
longmetastasen : 1
lymfangioom : 1
lymfocytaire leukemie : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 44
aandoening urinelozing : 1
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
hemorragie urinewegen : 1
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 6
nierpijn : 4
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
vaak plassen : 3
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 4
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 202
aandoening rondom oogkas : 1
Afwijking oogbeweging : 3
allergische oogontsteking : 1
Anisocoria : 1
droog oog : 6
dubbelzien : 5
gezichtsvelduitval : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 26
glasvochtloslating : 1
glasvochttroebelingen : 3
jeuk aan oog : 7
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 4
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ontsteking oogleden : 2
oogaandoening : 9
oogbloeding : 1
oogirritatie : 21
oogledenjeuk : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 7
oogoedeem : 2
oogontsteking : 8
oogpijn : 12
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 19
ptosis van een ooglid : 1
retinavene occlusie : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 3
rood oog : 10
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 13
trombose slagader netvlies : 1
verlamming van de oogspieren : 1
vochtophoping rondom oogkas : 4
wazig zien : 12
zwelling van ooglid : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 220
doofheid : 2
doofheid bilateraal : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 114
duizeligheid positioneel : 2
evenwichtsaandoening : 4
ooraandoening : 2
oorongemak : 3
oorpijn : 41
oorsuizen : 36
overgevoeligheid voor geluid : 1
pijn in uitwendig oor : 2
plots gehoorverlies : 2
slechthorendheid : 5
vochtophoping in middenoor : 1
ziekte van Ménière : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 649
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 5
agressie : 2
angst : 9
Apathisch : 8
autismespectrumstoornis : 3
bedplassen : 1
delirium febrile : 2
depressie : 3
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 3
dissociatie : 2
eetstoornis : 2
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 9
huilerigheid : 55
hypnagoge hallucinaties : 1
ijlen : 11
katatonie : 1
Lusteloos : 216
nachtmerrie : 22
onrust : 4
paniekaanval : 5
paniekreactie : 3
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 13
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 27
slaap van slechte kwaliteit : 45
slaapaanvallen : 5
slaapstoornis : 19
slapeloosheid : 110
spanning : 3
staren : 1
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 1
stress : 3
tic : 3
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 14
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3752
artritis reactief : 1
artrose : 1
botaandoening : 1
botpijn : 7
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
fibromyalgie : 2
gespannenheid spier : 3
gewrichtsaandoening : 4
gewrichtsblokkering : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 25
gewrichtspijn : 705
gewrichtsstijfheid : 9
gewrichtszwelling : 9
Greater trochanteric pain syndrome : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 11
liespijn : 3
misvormingwervelkolom : 1
mobiliteit verminderd : 1
necrotiserende myositis : 1
nekpijn : 87
okselgezwel : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 2
pees pijn : 3
peesontsteking : 4
periartritis : 6
pijn in arm of been : 485
pijn in de zij : 7
pijn in kaak : 6
polymyalgia rheumatica : 19
Problemen ledemaat : 39
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 18
rotator cuff syndroom : 2
rugpijn : 46
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 18
skeletspierstijfheid : 126
slijmbeursonsteking : 13
spier ongemak : 5
Spierontsteking : 3
Spierpijn : 1.865
spierspasmen : 64
spierstijfheid : 18
spiertrekkingen : 5
spierzwakte : 115
vingermisvorming : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 430
ADAMTS13-activiteit verlaagd : 1
ademhalingsfrequentie verhoogd : 5
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
antifosfolipideantistoffen positief : 1
bloed bilirubine : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 17
bloeddruk verlaagd : 7
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
foetale hartfrequentie verhoogd : 1
fout-positief onderzoeksresultaat : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 5
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 8
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 4
hartfrequentie verhoogd : 26
hartfrequentie verlaagd : 5
INR verhoogd : 5
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 292
lichaamstemperatuur verlaagd : 12
te weinig bloedplaatjes : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
wisselende glucosespiegel : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 7
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23141
aangezichtspijn : 6
afscheiding : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
bloeding op de injectieplaats : 10
chronisch vermoeidheidssyndroom : 1
dorst : 11
dorst verminderd : 1
eczeem op injectieplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
Gait inability : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gestoorde beweging op injectieplaats : 2
gevoel abnormaal : 29
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 28
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 6
gezwel op de injectieplaats : 11
griepachtige verschijnselen : 699
hartdood : 4
het heet hebben : 56
het koud hebben : 103
hoge koorts : 1.373
huidontsteking op de injectieplaats : 1
huilen : 171
Illness : 4
induratie : 2
injectieplaatshematoom : 162
injectieplaatsirritatie : 6
injectieplaatskneuzing : 39
injectieplaatskoudheid : 1
injectieplaatsoedeem : 2
injectieplaatsovergevoeligheid : 2
injectieplaatsparesthesie : 4
injectieplaatsrash : 34
injectieplaatsurticaria : 4
injectieplaatsverharding : 256
injectieplaatsverkleuring : 13
injectieplaatsvesikels : 21
injectieplaatswarmte : 1.460
jeuk op de injectieplaats : 853
kater : 1
koorts : 2.736
koude rillingen : 892
kreunen : 2
lage lichaamstemperatuur : 12
letsel op injectieplaats : 2
lichaamszwakte : 84
litteken op de toedieningsplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 2
lokale reactie : 1
loopstoornis : 14
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 13
malaise : 1.497
multi-orgaanfalen : 2
niet lekker voelen : 1
nodule : 2
nodule op injectieplaats : 3
oedeem : 5
oedeem slijmvlies : 1
okselpijn : 45
onbestendig gevoel borstkas : 33
ongemak op injectieplaats : 97
ontsteking : 20
ontsteking op de injectieplaats : 2.569
ontvankelijkheid voor ziekte : 1
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 32
perifere zwelling : 44
pijn : 149
pijn in de borstkas : 82
pijn op de injectieplaats : 2.818
plaque op injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
pruritus op de toedieningsplaats : 1
pruritus op implantatieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 77
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 2.189
schouderletsel in verband met toediening van vaccin : 1
schreeuwen : 1
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 2
toename van ziekte : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 385
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 6
vaccinatie non-respons : 2
vaccinatieplaatspruritus : 4
Vascular stent occlusion : 1
verhoging lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 122
verminderde activiteit : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 1.533
verslechtering van de aandoening : 20
vertraagde genezing : 2
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 48
zwelling aangezicht : 36
zwelling van injectieplaats : 2.124
Voeding en stofwisseling : 330
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
abnormaal verlies van gewicht : 1
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
hypofagie : 2
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
ondervoeding : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 2
overgewicht : 1
slecht gevoede zuigeling : 8
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 6
type 1 diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 5
verhoogd dorstgevoel : 15
verminderd drinken : 40
verminderde eetlust : 221
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 97
abnormale terugtrekking bloeding : 1
bekkenpijn : 1
bloedingen na de menopauze : 4
borstgezwel : 1
borstpijn : 10
borstvoeding verminderd : 10
Heavy menstrual bleeding : 10
impotentie : 2
Intermenstrual bleeding : 7
melkafscheiding : 3
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 3
menstrueel ongemak : 2
onregelmatige menstruatie : 4
pijn testikels : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 6
polymenorroe : 6
premenstruele pijn : 2
stoornis borstvoeding : 9
symptomen overgang : 1
vaginale bloeding : 2
verlate menstruatie : 4
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 4509
aandachtstoornis : 25
aangezichtspijn : 2
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 51
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 3
allodynie : 3
ataxie : 5
Bell's palsy : 10
beroerte (CVA) : 7
bewegingsarmoede : 3
bewegingsdrang (chorea) : 2
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 16
brachiale plexopathie : 2
branderig gevoel : 13
branderige slijmvliezen : 2
carpaal tunnel syndroom : 1
centrale pijn syndroom : 1
cerebellair syndroom : 1
cerebraal infarct foetaal : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
complex regionaal pijn syndroom : 2
convulsie op kinderleeftijd : 1
coördinatiestoornis : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 2
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 12
duizeligheid : 562
dyskinesie : 6
een verlaagde spierspanning : 30
epilepsie : 23
evenwichtsstoornis : 20
flauwvallen : 78
formicatie : 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 3
gedeeltelijke verlamming : 4
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 2
gelaatsparese : 1
gevoelsverlies : 2
Guillain-Barré-syndroom : 19
Hemiparaesthesia : 1
hemiplegische migraine : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenbloeding : 2
herseninfarct : 6
hoofdpijn : 2.547
houdingsafhankelijke duizeligheid : 7
hypersomnie : 52
koortsstuip : 88
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 6
migraine : 53
migraine met voortekenen (aura) : 5
minder smaak : 2
monoparese : 2
Motorische disfunctie : 1
multipele sclerose : 7
myasthenia gravis : 1
myelitis transversa : 5
myelopathie : 1
Nekstijfheid : 1
neuralgische amyotrofie : 9
neurologisch symptoom : 3
neurologische decompensatie : 1
neuromyopathie : 2
niet kunnen ruiken : 5
onhandigheid : 2
ontsteking oogzenuw : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 7
Ophthalmic migraine : 1
overactiviteit : 16
overmatige gevoeligheid : 4
partieel insult : 2
perifere zenuwpijn : 9
Periodic Limb Movement Disorder : 2
peroneale zenuwverlamming : 3
petit mal epilepsie : 4
pijn in de grote been zenuw : 1
plotselinge slaap : 1
Polyneuropathie : 3
polyneuropathie chronisch : 1
postherpetische neuralgie : 1
presyncope : 56
radiculopathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
Sensory overload : 1
slaap paralyse : 2
slaperigheid : 183
Smaakstoornis : 10
smaakverlies : 7
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 4
spierverslapping : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 183
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 26
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 40
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 6
verhoogde spanning : 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verlies van proprioceptie : 1
verminderd bewustzijn : 10
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 50
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 35
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 7
zenuwontsteking : 3
zenuwpijn : 32
zenuwpijn handen en voeten : 2
zenuwstelselaandoening : 3
ziekte van Parkinson : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 28
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 2
bloeding in zwangerschap : 1
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
foetale dood : 12
foetale hypokinesie : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
premature baby : 2
spontane miskraam : 7
zwangerschapscomplicatie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 262.324
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
170.915
(65%)
87.162
(33%)
4.247
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
341
(0%)
176.871
(67%)
14.677
(6%)
53.566
(20%)
16.869
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 33.671
Bloed- en lymfestelsel : 5.455
Bloedvaten : 12.471
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.869
Congenitale en genetische afwijkingen : 261
Endocrien syteem : 224
Hart : 5.601
Huid- en onderhuid : 59.896
Immuunsysteem : 7.604
Infecties en parasitaire aandoeningen : 28.173
Intoxicaties en letsels : 26.867
Lever en galwegen : 709
Maag-darmstelsel : 36.613
Neoplasmata : 422
Nier en urinewegen : 2.333
Oog : 10.817
Oor en evenwichtsorgaan : 4.088
Product aanlegenheden : 1.028
Psychisch : 10.643
Sociale omstandigheden : 3.251
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 53.101
Testuitslagen en onderzoeken : 23.651
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 164.587
Voeding en stofwisseling : 5.265
Voortplantingsstelsel en borsten : 689
Zenuwstelsel : 70.013
Zwangerschap en perinatale periode : 877
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen