Lareb Databank

Opnieuw zoeken

INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Balveren L, van Puijenbroek E.P, Vostenbosch S Characteristics of adverse events following influenza vaccination: comparison between spontaneous reports and reports from an intensive monitoring programma Drug Safety 2017 2017(40):948 Download publicatie

2 Balveren. L. van, Kant, A. Bijwerkingen influenzavaccins nog beter in kaart gebracht Pharmaceutisch Weekblad 2019 154 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinaties - Rapportage Influenza seizoen 2016-2017 2017 Signals document

2 Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinaties - Rapportage Influenza seizoen 2017-2018 2018 Signals document

3 Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinaties - Rapportage Influenza seizoen 2019-2020 2020 Signals document

4 Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinaties - Rapportage Influenza seizoen 2018-2019 2019 Signals document

5 Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinaties - Rapportage Influenza seizoen 2015-2016 2016 Signals document

6 Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinaties - Rapportage Influenza seizoen 2014-2015 2015 Signals document

7 Meldingen van bijwerkingen na influenza- en pneumokokkenvaccinatie - Rapportage seizoen 2020-2021 2021 Signals document

8 Meldingen van bijwerkingen na influenza- en pneumokokkenvaccinatie - Rapportage seizoen 2021-2022 2022 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 14.817
Ernstig 632
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
4.680
(32%)
10.072
(68%)
65
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1569
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 4
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 42
beklemming keel : 7
bijholteongemak : 1
bloedneus : 28
bronchiale hyperreactiviteit : 2
bronchiale irritatie : 3
bronchiale obstructie : 1
bronchitis chronisch : 1
bronchospasme : 23
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 5
diafragmatische ruptuur : 1
droge keel : 2
falen van de ademhaling : 4
Faryngeale zwelling : 8
farynx-erytheem : 2
geeuwen : 4
hik : 1
hoesten : 435
hoorbare piepende ademhaling : 5
hyperventilatie : 3
hypo-esthesie van farynx : 1
inspanningsastma : 1
irritatie keel : 19
kortademigheid : 309
kortademigheid bij inspanning : 6
langdurige uitademing : 1
longaandoening : 4
longbloeding : 1
longembolie : 7
longontsteking : 3
longpijn : 2
longvliesontsteking : 1
loopneus : 56
luchtwegaandoening : 7
luchtwegirritatie : 2
Nasal pruritus : 2
neonatale hypoxie : 1
neusaandoening : 1
neusklachten : 9
neusobstructie : 1
neusverstopping : 22
niezen : 30
obstructieve luchtwegaandoening : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
onderdrukking ademhaling : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
ophoesten van bloed : 7
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeaal ongemak : 5
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 333
Pharyngeal paraesthesia : 2
pharynxaandoening : 1
piepen : 8
pijnlijke ademhaling : 2
pijnlijke pleuritis : 1
pleurale effusie : 2
pneumothorax : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 3
productieve hoest : 36
ratelgeluiden : 1
respiratoire acidose : 1
Sinus pain : 2
slaap apneu syndroom : 2
snelle ademhaling : 4
sputum toegenomen : 4
sputum verkleurd : 4
stemloosheid : 12
stemstoornis : 35
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 11
toegenomen luchtweguitscheiding : 4
tonsillaire hypertrofie : 5
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 3
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 368
auto-immuunhemolytische anemie : 2
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
Immune trombocytopenie : 9
lymfeknooppijn : 2
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 3
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen (pure red cell aplasia) : 1
pancytopenie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 9
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 332
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 268
arteriële trombose : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 12
bleekheid : 101
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 19
erythromelalgie : 1
flauwvallen : 5
Giant cell arteritis : 2
granulomatose met polyangiitis : 2
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 24
lage bloeddruk : 15
lage bloeddruk bij opstaan : 3
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
lymfoedeem : 9
opvlieger : 16
overmatig blozen : 11
Shock symptom : 1
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 2
trombose ader : 2
vaatontsteking : 11
varicoflebitis : 1
verhoogde bloeddruk : 22
verkleurde ader : 1
wisselende bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
lokale verdoving : 1
Endocrien syteem : 10
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
auto-immune thyreoïditis : 1
Graves' disease : 1
schildklieraandoening : 2
schildklierontsteking : 1
struma : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 3
Hart : 268
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 6
Arrhythmic storm : 1
asthma cardiale : 2
atriumtachycardie : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 4
hart- en ademhalingsstilstand : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartfalen acuut : 1
hartfibrilleren : 1
hartinfarct : 8
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 127
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 25
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 7
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) : 1
onregelmatige hartslag : 32
ontsteking hartzakje : 9
ontsteking van de hartspier : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 6
snel hartritme : 16
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 5
tachycardie foetaal : 2
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 1650
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
allergische huidontsteking : 41
angio-oedeem : 26
blaar : 9
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 18
butterfly rash : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
dermatitis herpetiformis : 1
dermatomyositis : 2
droge huid : 2
eczeem : 31
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 2
galbulten : 212
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 1
Gevoelige huid : 8
haaraandoening : 2
haaruitval : 5
Henoch-Schönlein purpura : 8
huid warm : 11
huidaandoening : 3
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 4
huidaandoening (parapsoriasis) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidbloeding : 1
huidirritatie : 5
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 8
huiduitslag : 346
huiduitslag ( maculo-papulair) : 11
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 25
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 18
huidverkleuring : 4
Jeuk : 262
Jeukende bultjes : 2
jeukende huiduitslag : 106
koude urticaria : 1
lichen sclerosus : 1
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 22
onprettig aanvoelende huid : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 8
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 113
panniculitis : 1
papel : 4
pijn aan de huid : 10
psoriasis : 6
puntbloedingen : 10
rash scarlatiniform : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 40
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 171
sensibilisatie van de huid : 1
strakke huid : 2
Te behandelen huidletsel : 1
urticaria chronisch : 2
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
vervellen : 7
vlekkerige huiduitslag : 26
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweten en rillen : 11
Immuunsysteem : 90
Allergic reaction to excipient : 1
allergie voor dieren : 1
allergie voor geleedpotigenbeet : 1
anafylactische reactie : 14
anafylactische shock : 3
auto-immuunziekte : 4
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie : 2
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
immuunsysteemaandoening : 5
Mite allergy : 1
overgevoeligheid : 52
sarcoidose : 2
serum ziekteachtige reactie : 1
verminderde immuunresponse : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 793
abces : 2
abces op de injectie plaats : 4
acute sinusitis : 1
amandelontsteking : 3
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriële infectie : 2
bacteriële longontsteking : 6
blaasontsteking : 6
bovenste luchtweginfectie : 10
Bovenste luchtweginfectie : 14
bronchitis : 15
buikgriep : 4
Candida-infectie : 1
cellulitis : 6
COVID-19 : 1
directe infectieoverdracht : 1
erysipelas : 18
faryngitis : 22
gastro-enteritis viraal : 1
gordelroos : 70
griep : 32
Haemophilus-infectie : 1
Herpes zoster reactivation : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
herpesvirusinfectie : 1
herseninfectie (encefalitis) : 2
huidinfectie : 3
infectie : 4
infectie met cytomegalovirus : 2
infectie met Epstein-Barr virus : 2
infectie van het oor : 12
infectieuze kroep : 4
infectieuze pleurale effusie : 1
injectieplaatscellulitis : 6
injectieplaatsinfectie : 3
Klebsiella-sepsis : 1
koortsuitslag : 6
krentenbaard (impetigo) : 3
labyrinthitis : 2
laryngitis : 4
longontsteking : 50
longontsteking door respiratoir syncytiaal virus : 1
luchtweginfectie viraal : 1
maagdarminfectie : 1
middenoorontsteking : 3
neus-keelontsteking : 246
nierinfectie : 1
oftalmische herpes zoster : 2
omphalitis : 1
onderhuids abces : 1
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 85
ontsteking bijbal (epididymitis) : 2
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 19
ooginfectie : 8
ooglidinfectie : 2
orale herpes : 25
otitis media acuut : 7
parasitaire gastro-enteritis : 1
pertussis : 1
pneumonie viraal : 2
Post-acute COVID-19 syndrome : 2
postvirale vermoeidheidssyndroom : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 3
roodvonk : 2
sepsis : 1
speekselklierontsteking : 1
streptokokkensepsis : 1
Subglottic laryngitis : 4
urineweginfectie : 3
vestibulaire neuronitis : 5
virale infectie : 3
virale myocarditis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 16
vulvovaginale candidiasis : 1
waterpokken : 2
ziekte van Lyme : 2
Intoxicaties en letsels : 93
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 3
blootstelling via moedermelk : 2
branderig gevoel slokdarm : 1
complicatie op incisieplaats : 1
enkelbreuk : 1
gewrichtsontwrichting : 2
handbreuk : 1
kneuzing : 38
ledemaatletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 26
met bestraling geassocieerde pijn : 2
product toegediend op onjuiste plaats : 5
Producttoedieningsfout : 1
ruggenmergletsel : 1
ruptuur pees : 2
val : 3
wond : 1
XIIde zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 13
afwijkende leverfunctie : 1
Congestieve hepatopathie : 1
geelzucht : 3
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
icterus van het oog : 1
leverfalen : 1
vena portae trombose : 1
Maag-darmstelsel : 3563
aandoening maag-darmstelsel : 8
aardbeientong : 1
abnormale ontlasting : 8
aften : 14
alvleesklierontsteking : 2
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 7
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 3
bloederige ontlasting : 2
boeren : 6
braakneiging : 5
braken : 777
branderige tong : 8
buikbloeding : 1
buikklachten : 60
buikpijn : 332
burning mouth-syndroom : 1
colitis ulcerosa : 3
darm-perforatie : 1
Defaecation disorder : 1
diarree : 672
droge mond : 15
dumping syndroom : 1
erosieve gastritis : 1
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 14
gezwollen tong : 13
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lip droog : 1
Lip erythema : 1
lip pijn : 1
Lip pruritus : 1
lipaandoening : 2
lipzwelling : 20
maag-darm pijn : 10
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 15
misselijkheid : 1.338
mondaandoening : 1
mondslijmvliesexfoliatie : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 13
oedeem mond : 1
ontkleurde ontlasting : 3
ontsteking mondholte : 4
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 19
oraal ongemak : 5
pijn in de bovenbuik : 39
pijn in de mond : 8
pijn in de onderbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
projectiel braken : 12
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 6
speekselklieraandoening : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 8
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 22
tongaandoening : 9
tongblaren : 7
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 2
Tongue erythema : 2
Tongue rough : 1
vergrote huig : 1
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 6
verminderde gevoeligheid in de mond : 3
verminderde maaglediging : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 7
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 2
zwelling in mond : 3
Neoplasmata : 7
acute lymfocytaire leukemie : 1
levermetastase : 1
longmetastasen : 1
lymfangioom : 1
lymfocytaire leukemie : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 51
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
blaasklachten : 2
bloed in de urine : 3
hemorragie urinewegen : 1
IgA nefropathie : 1
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 6
nierpijn : 5
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 7
verkleuring van de urine : 4
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 226
aandoening rondom oogkas : 1
Afwijking oogbeweging : 3
allergische oogontsteking : 1
Anisocoria : 1
blindheid unilateraal : 1
droog oog : 7
dubbelzien : 6
Eye infarction : 1
gezichtsvelduitval : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 28
glasvochtloslating : 1
glasvochttroebelingen : 3
jeuk aan oog : 8
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 6
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ontsteking oogleden : 3
oogaandoening : 9
oogbloeding : 1
oogirritatie : 26
oogledenjeuk : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 7
oogoedeem : 2
oogontsteking : 8
oogpijn : 13
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 20
ptosis van een ooglid : 1
retinavene occlusie : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 3
rood oog : 12
stoornis zien (fotopsie) : 3
traanproductie verhoogd : 14
trombose slagader netvlies : 1
verlamming van de oogspieren : 1
vochtophoping rondom oogkas : 5
wazig zien : 14
zwelling van ooglid : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 237
doofheid : 2
doofheid bilateraal : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 121
duizeligheid positioneel : 3
Ear inflammation : 1
evenwichtsaandoening : 4
ooraandoening : 2
oorcongestie : 1
oorongemak : 4
oorpijn : 43
oorsuizen : 37
oorzwelling : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
pijn in uitwendig oor : 2
plots gehoorverlies : 3
slechthorendheid : 6
vochtophoping in middenoor : 1
ziekte van Ménière : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 660
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 5
agressie : 2
angst : 9
Apathisch : 8
autismespectrumstoornis : 3
bedplassen : 1
delirium febrile : 2
depressie : 3
depressieve stemming : 10
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 3
dissociatie : 2
eetstoornis : 2
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 9
huilerigheid : 55
hypnagoge hallucinaties : 1
ijlen : 12
katatonie : 1
Lusteloos : 219
nachtmerrie : 23
onrust : 6
paniekaanval : 5
paniekreactie : 3
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 13
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 27
slaap van slechte kwaliteit : 45
slaapaanvallen : 5
slaapstoornis : 19
slapeloosheid : 111
spanning : 3
staren : 1
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 1
stress : 3
tic : 3
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 14
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4281
artritis reactief : 1
artrose : 1
botaandoening : 1
botpijn : 8
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
fibromyalgie : 2
gespannenheid spier : 3
gewrichtsaandoening : 4
gewrichtsblokkering : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 26
gewrichtspijn : 870
gewrichtsstijfheid : 9
gewrichtszwelling : 9
Greater trochanteric pain syndrome : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 11
liespijn : 3
misvormingwervelkolom : 1
mobiliteit verminderd : 1
necrotiserende myositis : 1
nekpijn : 89
okselgezwel : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 2
pees pijn : 3
peesontsteking : 4
periartritis : 8
pijn in arm of been : 504
pijn in de zij : 7
pijn in kaak : 7
polymyalgia rheumatica : 19
Problemen ledemaat : 48
reumatische aandoening : 4
reumatoïde artritis : 18
rotator cuff syndroom : 2
rugpijn : 51
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 18
skeletspierstijfheid : 130
slijmbeursonsteking : 14
spier ongemak : 5
Spierontsteking : 3
Spierpijn : 2.169
spierspasmen : 69
spierstijfheid : 18
spiertrekkingen : 5
spierzwakte : 121
spierzwelling : 1
vingermisvorming : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 481
ADAMTS13-activiteit verlaagd : 1
ademhalingsfrequentie verhoogd : 6
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
antifosfolipideantistoffen positief : 1
bloed bilirubine : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk abnormaal : 2
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 19
bloeddruk verlaagd : 7
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
foetale hartfrequentie verhoogd : 1
fout-positief onderzoeksresultaat : 2
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 5
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 8
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 4
hartfrequentie verhoogd : 29
hartfrequentie verlaagd : 6
INR verhoogd : 5
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 330
lichaamstemperatuur verlaagd : 12
SARS-CoV-2-test positief : 1
te weinig bloedplaatjes : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
wisselende glucosespiegel : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 7
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25775
aangezichtspijn : 7
afscheiding : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 3
bloeding op de injectieplaats : 10
chronisch vermoeidheidssyndroom : 1
dorst : 11
dorst verminderd : 2
eczeem op injectieplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
Gait inability : 3
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gestoorde beweging op injectieplaats : 2
gevoel abnormaal : 25
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 28
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 6
gezwel op de injectieplaats : 11
griepachtige verschijnselen : 713
hartdood : 4
het heet hebben : 60
het koud hebben : 106
hoge koorts : 1.379
huidontsteking op de injectieplaats : 1
huilen : 171
Illness : 4
induratie : 2
injectieplaatshematoom : 195
injectieplaatsirritatie : 6
injectieplaatskneuzing : 39
injectieplaatskoudheid : 1
injectieplaatsoedeem : 2
injectieplaatsovergevoeligheid : 2
injectieplaatsparesthesie : 4
injectieplaatsrash : 37
injectieplaatsurticaria : 4
injectieplaatsverharding : 258
injectieplaatsverkleuring : 14
injectieplaatsvesikels : 22
injectieplaatswarmte : 1.687
Injection site muscle weakness : 1
jeuk op de injectieplaats : 958
kater : 1
koorts : 2.893
koude rillingen : 1.130
kreunen : 2
lage lichaamstemperatuur : 12
letsel op injectieplaats : 2
lichaamszwakte : 89
litteken op de toedieningsplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 2
lokale reactie : 1
loopstoornis : 15
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 48
malaise : 1.876
multi-orgaanfalen : 2
niet lekker voelen : 2
nodule : 2
nodule op injectieplaats : 3
oedeem : 5
oedeem slijmvlies : 1
okselpijn : 48
onbestendig gevoel borstkas : 34
ongemak op injectieplaats : 101
ontsteking : 20
ontsteking op de injectieplaats : 2.787
ontvankelijkheid voor ziekte : 1
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 34
perifere zwelling : 46
pijn : 150
pijn in de borstkas : 85
pijn op de injectieplaats : 3.102
plaque op injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
pruritus op de toedieningsplaats : 1
pruritus op implantatieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 77
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 2.442
schouderletsel in verband met toediening van vaccin : 3
schreeuwen : 1
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
streaking op injectieplaats : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 2
toename van ziekte : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 457
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 6
vaccinatie non-respons : 2
vaccinatieplaatspruritus : 4
Vaccination site recall reaction : 1
Vascular stent occlusion : 1
verhoging lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 133
verminderde activiteit : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 1.850
verslechtering van de aandoening : 29
vertraagde genezing : 2
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 48
zwelling aangezicht : 37
zwelling van injectieplaats : 2.356
Voeding en stofwisseling : 339
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
abnormaal verlies van gewicht : 1
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 7
hypofagie : 2
jicht : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
ondervoeding : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 4
overgewicht : 1
slecht gevoede zuigeling : 8
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 6
type 1 diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 5
verhoogd dorstgevoel : 15
verminderd drinken : 40
verminderde eetlust : 224
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 123
abnormale terugtrekking bloeding : 1
bekkenpijn : 1
bloedingen na de menopauze : 7
borstgezwel : 1
borstpijn : 11
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 19
impotentie : 3
Intermenstrual bleeding : 11
Lactation insufficiency : 10
melkafscheiding : 3
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 3
menstrueel ongemak : 2
onregelmatige menstruatie : 4
pijn testikels : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 6
polymenorroe : 11
premenstruele pijn : 2
stoornis borstvoeding : 9
symptomen overgang : 1
vaginale bloeding : 2
verlate menstruatie : 5
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 6
Zenuwstelsel : 4938
aandachtstoornis : 25
aangezichtspijn : 2
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 3
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 52
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 3
allodynie : 3
Ascending flaccid paralysis : 1
ataxie : 5
aura : 1
Bell's palsy : 12
beroerte (CVA) : 7
bewegingsarmoede : 3
bewegingsdrang (chorea) : 2
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 17
brachiale plexopathie : 2
Brain fog : 6
branderig gevoel : 12
branderige slijmvliezen : 2
carpaal tunnel syndroom : 1
centrale pijn syndroom : 1
cerebellair syndroom : 1
cerebraal infarct foetaal : 1
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie : 1
cluster hoofdpijn : 2
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
complex regionaal pijn syndroom : 2
convulsie op kinderleeftijd : 1
coördinatiestoornis : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 2
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 16
duizeligheid : 600
dyskinesie : 6
een verlaagde spierspanning : 30
epilepsie : 26
evenwichtsstoornis : 23
flauwvallen : 82
formicatie : 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 4
gedeeltelijke verlamming : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 9
geheugenverlies : 2
gelaatsparese : 1
gevoelsverlies : 2
Guillain-Barré-syndroom : 19
Hemiparaesthesia : 1
hemiplegische migraine : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenbloeding : 2
herseninfarct : 6
hoofdpijn : 2.869
houdingsafhankelijke duizeligheid : 8
hypersomnie : 52
koortsstuip : 88
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 6
migraine : 54
migraine met voortekenen (aura) : 5
minder smaak : 2
monoparese : 2
Motorische disfunctie : 2
multipele sclerose : 7
myasthenia gravis : 1
myelitis transversa : 6
myelopathie : 1
Nekstijfheid : 1
neuralgische amyotrofie : 11
neurologisch symptoom : 4
neurologische decompensatie : 1
neuromyopathie : 2
niet kunnen ruiken : 5
onhandigheid : 2
ontsteking oogzenuw : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 7
Ophthalmic migraine : 2
overactiviteit : 16
overmatige gevoeligheid : 4
partieel insult : 2
perifere zenuwpijn : 11
Periodic Limb Movement Disorder : 2
peroneale zenuwverlamming : 3
petit mal epilepsie : 4
pijn in de grote been zenuw : 1
plotselinge slaap : 1
Polyneuropathie : 3
polyneuropathie chronisch : 1
postherpetische neuralgie : 1
presyncope : 62
radiculopathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
Sensory overload : 1
slaap paralyse : 2
slaperigheid : 188
Smaakstoornis : 10
smaakverlies : 7
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 4
spierverslapping : 8
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 186
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 26
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 41
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 6
verhoogde spanning : 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verlies van proprioceptie : 1
verminderd bewustzijn : 11
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 55
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 37
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 7
zenuwontsteking : 3
zenuwpijn : 37
zenuwpijn handen en voeten : 2
zenuwstelselaandoening : 3
ziekte van Parkinson : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 31
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 2
bloeding in zwangerschap : 1
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
foetale dood : 12
foetale hypokinesie : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
premature baby : 3
spontane miskraam : 8
voortijdige vliesbreuk : 1
zwangerschapscomplicatie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INFLUENZA, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 311.878
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
202.634
(65%)
104.094
(33%)
5.150
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
444
(0%)
201.014
(64%)
19.766
(6%)
69.869
(22%)
20.785
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 39.394
Bloed- en lymfestelsel : 6.808
Bloedvaten : 14.291
Chirurgische en medische verrichtingen : 3.838
Congenitale en genetische afwijkingen : 317
Endocrien syteem : 293
Hart : 7.068
Huid- en onderhuid : 67.533
Immuunsysteem : 8.975
Infecties en parasitaire aandoeningen : 32.285
Intoxicaties en letsels : 34.371
Lever en galwegen : 808
Maag-darmstelsel : 43.490
Neoplasmata : 546
Nier en urinewegen : 2.782
Oog : 12.362
Oor en evenwichtsorgaan : 5.045
Product aanlegenheden : 1.316
Psychisch : 12.785
Sociale omstandigheden : 3.911
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 63.093
Testuitslagen en onderzoeken : 28.903
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 194.842
Voeding en stofwisseling : 6.356
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.053
Zenuwstelsel : 83.332
Zwangerschap en perinatale periode : 997
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen