• Geneesmiddel icon
  Zoek informatie over bijwerkingen
  van geneesmiddelen
 • Vaccin icon
  Zoek informatie over bijwerkingen
  van vaccins
 • Zwangerschap en borstvoeding icon
  Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Lareb Intensive Monitoring

Bij Lareb Intensive Monitoring (LIM) worden patiënten via meerdere online vragenlijsten gevraagd naar hun ervaring met geneesmiddelen of vaccins. Door actief ervaringen in de dagelijkse praktijk te verzamelen, komt er sneller meer inzicht in bekende bijwerkingen en herkennen we nieuwe bijwerkingen eerder. Ook wordt informatie over het beloop, risicofactoren, behandeling en de belasting van bijwerkingen verzameld.

Juist aan deze informatie is in de dagelijkse praktijk behoefte. Zorgverleners en patiënten kunnen zo een betere afweging maken over de behandeling met een bepaald geneesmiddel en wat ze kunnen verwachten.

LIM onderzoek van coronavaccins
Het optreden van bijwerkingen na coronavaccinatie wordt ook gevolgd met LIM. U kunt zich aanmelden voor dit onderzoek binnen twee dagen na de eerste coronavaccinatie via www.mijncoronavaccin.nl. Ook als u een vaccinatie gepland heeft, kunt u zich aanmelden.

Hieronder staan in een overzicht alle lopende, aankomende en afgeronde LIM-onderzoeken.

Periode: Gestart 1 februari 2021
Website: www.mijncoronavaccin.nl 

Folder

Over dit onderzoek

Voordat een coronavaccin gebruikt mag worden, is dat goed onderzocht. De vaccins voldoen aan alle veiligheidseisen. Net als bij elk ander vaccin kunnen er bijwerkingen ontstaan. Bijwerkingencentrum Lareb brengt de informatie hierover in kaart. Want alleen als we hier goed zicht op houden, kunnen we mensen in de toekomst beter informeren en het gebruik van vaccins nog veiliger maken.

Resultaten

Signaleringen

20-08-2021 Bij vaccinatie na corona vaker bekende bijwerkingen

18-08-2021 Bij vaccinatie na corona vaker bekende bijwerkingen

25-06-2021 Bekende bijwerkingen vaker bij de eerste AstraZeneca vaccinatie

24-03-2021 Meer bekende bijwerkingen bij eerste vaccinatie AstraZeneca

 

 

Periode: Gestart 1 februari 2021
Website: www.mijnmedcannabis.nl 

Folder

Over dit onderzoek
Met de monitor medicinale cannabis wil Lareb inzicht krijgen wat de ervaringen zijn met cannabis, voorgeschreven door de arts.

Er is weinig bekend over waarvoor medicinale cannabis wordt gebruikt, welke klachten er op kunnen treden bij gebruik en wat de ervaringen van patiënten zijn. Bijwerkingencentrum Lareb en Bureau voor Medicinale Cannabis willen inzicht krijgen in het gebruik en de bijwerkingen die in de praktijk optreden. Ook zijn zij geïnteresseerd in het beloop van deze bijwerkingen. Bijvoorbeeld: hoelang duurt het voordat de bijwerking weer hersteld is.

Wanneer er resultaten bekend zijn uit dit onderzoek, zullen wij die hier tonen.

Periode: Gestart 1 december 2021 - doorlopend
Website: www.mijnvaderwens.nl

Folder

Over dit onderzoek
In het Kinderwens en Afweeronderdrukkende Medicijnen bij de Man (KAMM)-onderzoek verzamelen we gegevens van mannen met een kinderwens die afweeronderdrukkende medicijnen gebruik(t)en voor een auto-immuunaandoening of na een orgaantransplantatie. Hierdoor komen we meer te weten over de mogelijke invloeden van medicijngebruik bij de man op de vruchtbaarheid, zwangerschap en het (on)geboren kind. Met deze kennis kunnen we de informatie voor zorgverleners en mannen verbeteren, en kunnen er betere afwegingen worden gemaakt over de behandeling van mannen die deze medicijnen gebruiken.
Het KAMM-onderzoek wordt gecombineerd met Moeders van Morgen, en wordt uitgevoerd door Bijwerkingencentrum Lareb en medisch specialisten van het Erasmus MC.

U kunt zich aanmelden als u een man bent, een kinderwens heeft en afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt voor een auto-immuunaandoening of orgaantransplantatie.

Wanneer er resultaten bekend zijn uit dit onderzoek, zullen wij die hier tonen.

Periode: 1 oktober 2021 tot 1 februari 2022
Website: www.vaccinmonitor.nl 

Poster

Over dit onderzoek
Net als vorig jaar nodigt de huisarts ouderen uit voor de vaccinatie tegen de seizoensgriep en de pneumokokkenziekte. Daarnaast kunnen mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus (o.a. patiënten met morbide obesitas, dementie, neurologische aandoeningen) dit jaar ook een vaccinatie halen.

Het doel van deze jaarlijkse monitoring is om het bijwerkingenpatroon van deze vaccinaties te beschrijven. Zo houden we bij welke bijwerkingen en hoe vaak deze vóórkomen. In de toekomst kunnen mensen zoals u en ik hierdoor beter geïnformeerd worden.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar en die de vaccinatie tegen de seizoensgriep en/of pneumokokkenziekte (niet langer dan zes dagen geleden) heeft gekregen kan aan het onderzoek deelnemen. Deelnemers krijgen in totaal vier online vragenlijsten om informatie over klachten na de vaccinatie, medicijngebruik en de algehele gezondheid te delen.

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek volgen in het voorjaar van 2023. Hier vindt u de rapportages van grieponderzoeken die eerder gedaan zijn: jaarrapporten-vaccins.

Periode: 1 januari 2017 tot 31 december 2020
Website:  www.mijnbiologischmedicijn.nl

Folder

Over dit onderzoek
In de Monitor biologische geneesmiddelen werden volwassenen met een chronische inflammatoire immuunziekte (zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en psoriasis) gevolgd die hiervoor een biologisch medicijn gebruikten. In de tweemaandelijkse vragenlijsten werd het gebruik van het biologisch medicijn, de ervaren bijwerkingen, de aandoening, combinatietherapie, andere aandoeningen en demografische gegevens uitgevraagd. Deelnemers konden zich aanmelden via www.mijnbiologischmedicijn.nl. Deze monitor is uitgevoerd in samenwerking met negen ziekenhuizen.

Resultaten

Algemeen Psoriasis Reumatoïde artritis
     
Artritis psoriatica Axiale spondyloartritis Inflammatoire darmziekten

 

(Wetenschappelijke) publicaties

02-06-2021 Discrepancy between patient- and healthcare provider-reported adverse drug reactions in inflammatory bowel disease patients on biological therapy (United European Gastroenterology Journal).

09-2021 Kunnen bijwerkingen van biologicals belastend zijn? (ReumaMagazine)

12-08-2021 Patients' perspectives on a drug safety monitoring system for immune-mediated inflammatory diseases based on patient-reported outcomes (Expert Opin Drug Saf.)

08-2021 Maagdarmklachten bij Etanercept (ReumaMagazine)

05-2021 De last van bijwerkingen biologicals (ReumaMagazine)

05-2021 Vermoeidheid bij biologicals (ReumaMagazine)

05-2021 Gastrointestinal adverse drug reaction profile of etanercept: real world data from patients and healthcare professionals (The Journal of Rheum.)

04-12-2020 Patiënt wijt vermoeidheid vaak aan gebruik biological (Pharmaceutisch Weekblad)

20-11-2020 Inflammatory bowel disease patients provide reliable self-reported medical information: a multicentre prospective pharmacovigilance monitoring system (Pharmacoepidemiol Drug Saf.)

12-08-2020 Stakeholders' perspectives on a patient-reported outcome measure-based drug safety monitoring system for immune-mediated inflammatory diseases (Expert Opin Drug Saf.)

07-07-2020 Immune-mediated inflammatory disease patients' preferences in adverse drug reaction information regarding biologics (Expert Opin Drug Saf.)

25-05-2020 Patient‑reported burden of adverse drug reactions attributed to biologics used for immune‑mediated inflammatory diseases (Drug Saf.)

30-09-2019 Patients with inflammatory rheumatic diseases: quality of self-reported medical information in a prospective cohort event monitoring system (Rheumatology)

05-2019 Bijwerkingen van biologische medicijnen geïnventariseerd (UA)

05-10-2018 IBD-patiënten ervaren vaak infecties en huidreactie (Pharmaceutisch Weekblad)

09-03-2018 Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen (Pharmaceutisch Weekblad)

Congressen

09-2021 Patient’s and Rheumatologist’s Perspectives on the Burden of Adverse Drug Reactions Attributed to Biologics: A Qualitative Study (Arthritis Rheumatol.)

06-2021 Patient perspective on a drug safety monitoring system for immune-mediated inflammatory diseases based on patient-reported outcomes (Ann Rheum Dis)

06-2021 Disease-specific adverse drug reaction profiles of adalimumab and etanercept as reported by immune-mediated inflammatory disease patients (Ann Rheum Dis)

02-06-2020 Differences between patient-reported and physician-reported adverse drug reactions attributed to bDMARDs (Ann Rheum Dis), (poster)

02-06-2020 Previously unknown gasto-intestinal adverse drug reactions attributed to etanercept (Ann Rheum Dis), (poster)

02-06-2020 The association between the recall period and the amount of information about reported adverse drug reactions in patients using biologicals (Ann Rheum Dis), (poster)

02-06-2020 Patients report fatigue as an adverse drug reaction of biologics (Ann Rheum Dis), (presentatie)

02-06-2020 Rheumatic disease patients' preferences in ADRs information regarding biologics (Ann Rheum Dis), (presentatie)

15-06-2019 Evaluation of a prospective cohort event monitoring model for patient-reported adverse drug reactions attributed to biological DMARDs: validity of the patient-reported information and representativeness of the participants (Ann Rheum Dis), (poster)

14-06-2019 RA patients' perspectives on biological DMARD-induced adverse drug reactions and their burden (Ann Rheum Dis), (poster)

Signaleringen

13-02-2020 Hoofdpijn bij gebruik van etanercept
Hoofdpijn staat nu ook als bijwerking vermeld in de bijsluiter en officiële productinformatie van etanercept.

Periode: 1 januari 2017 - 31 december 2019

Over dit onderzoek
Om meer informatie te krijgen over de balans tussen werking en bijwerkingen van verschillende behandelingen, waaronder die met medicijnen, ontwikkelden het Nivel en Lareb de infrastructuur BRIMM (Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor). In BRIMM wordt informatie uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) verrijkt met ervaringen van de patiënt zelf. BRIMM is een haalbare methode om patiëntgebonden onderzoek uit te voeren in de huisartsenpraktijk met beperkte belasting voor de huisartspraktijk.

Resultaten

Infographic

Belang project
Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werking en bijwerking van medicijnen op de lange termijn, terwijl veel medicijnen wel vaak langdurig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van medicijnen voor langere tijd te monitoren. Hiervoor zijn ervaringen van patiënten van groot belang. BRIMM is hiervoor een uitkomst, omdat het gebruik maakt van gegevens die er al zijn (uit het patiëntendossier in de huisartsenpraktijk) en combineert met ervaringen van patiënten uit vragenlijsten.

Succesvol voor aandoening overactieve blaas
In dit project is de aandoening overactieve blaas gebruikt als casus voor het ontwikkelen van de infrastructuur. Dit was succesvol: het is gelukt om patiënten te werven via huisartsenpraktijken met lage belasting van de praktijken. Wel zijn er nog aandachtspunten. Zo bleek het lastig om huisartsenpraktijken te vinden voor deelname aan dit onderzoek. De interesses van huisartsen en de actualiteit van het onderwerp spelen hier mogelijk een rol.

Vragenlijsten over onder andere ervaringen met behandelingen
Patiënten met een overactieve blaas werden geselecteerd via 27 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De huisartsen hebben 1636 patiënten uitgenodigd voor deelname, waarvan 295 patiënten (responspercentage 18%) de eerste online vragenlijst in invulden. Zij ontvingen vijf online vragenlijsten over een periode van één jaar. In de vragenlijsten werd gevraagd naar blaasklachten, behandeling en ervaringen daarmee, therapietrouw en de invloed van blaasklachten op de kwaliteit van leven. Na invullen kon de patiënt de antwoorden downloaden als PDF. Op deze manier kunnen patiënten hun ervaring met de behandelingen eenvoudig bespreken met de huisarts.

Bijna iedereen gaf toestemming voor koppeling
Bijna iedereen namelijk 98% van de patiënten, gaf toestemming voor koppeling van hun gegevens aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Van deze patiënten is dus niet alleen informatie over hun ervaring met de behandeling en hun kwaliteit van leven bekend, maar ook gegevens uit hun patiëntendossier. Weinig patiënten maakten gebruik van de mogelijkheid om feedback te bespreken met de huisarts.

BRIMM-methode nu ook in gebruik voor de gevolgen van corona
De ontwikkelde infrastructuur is beschikbaar om in te zetten voor andere aandoeningen of geneesmiddelen. Zo wordt de methode binnen het  Nivel nu gebruikt om gegevens te verzamelen over de gevolgen van corona op langere termijn. De animo voor deelname aan dit onderzoek onder huisartsen is groot.

Over het onderzoek
Het project BRIMM – Overactieve blaas is een samenwerking tussen het Nivel en het Bijwerkingencentrum Lareb. Het wordt gefinancierd door ZonMw en liep van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Binnen BRIMM - Overactieve blaas zijn veel gegevens verzameld. Deze gegevens zijn, onder voorwaarden, ook opvraagbaar voor derden om onderzoek mee te doen.

Periode: 1 december 2008 – 31 maart 2012

Over dit onderzoek
In 2008 is Lareb begonnen met het volgen van varenicline, destijds een betrekkelijk nieuw geneesmiddel dat gebruikt werd bij hete stoppen met roken. Het onderzoek naar varenicline had tot doel meer inzicht te krijgen in de veiligheid en het gebruik van varenicline in de dagelijkse praktijk, zoals het soort bijwerkingen, de latentietijden en de duur van de bijwerkingen. Deze kennis over bijwerkingen van varenicline kan gebruikt worden om patiënten die starten met het gebruik van varenicline advies op maat te geven over bijwerkingen.

Resultaten

(Wetenschappelijke) publicaties

09-2015 Bijwerkingen van varenicline in de dagelijkse praktijk. Een prospectieve, observationele cohortstudie (Pharmaceutisch Weekblad)

06-2014 Results of the experience with the use of varenicline in daily practice using intensive monitoring (Pharmacoepidemiol Drug Saf.)

Periode: 1 augustus 2006 tot 31 juli 2008

Over dit onderzoek

Pregabaline (Lyrica) wordt sinds 2005 in Nederland op de markt gebracht voor de behandeling van neuropathische pijn bij volwassenen en als aanvullende therapie van focale (voorheen partiële) epilepsie met of zonder secundair gegeneraliseerde aanvallen. Hoewel het middel in premarketingonderzoeken als relatief veilig wordt beschouwd, is postmarketingsurveillance nodig om mogelijke onverwachte bijwerkingen tijdens het gebruik van dit medicijn in de dagelijkse praktijk aan het licht te brengen. Aangezien dit medicijn relatief lang zal worden gebruikt, moet speciale aandacht worden besteed aan effecten op de lange termijn.
Het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb voerde een online monitoringsprogramma uit dat zich richtte op de ervaringen van pregabaline-gebruikers.

Resultaten

(Wetenschappelijke) publicaties

2013 Het volgen van bijwerkingen in de tijd met web-based intensive monitoring -pregabaline als voorbeeld (Pharmaceutisch Weekblad)
21-11-2012 Intensive Monitoring of Pregabalin (Drug.Saf.)
27-04-2012 Longitudinal monitoring of the safety of drugs by using a web‐based system: the case of pregabalin (Pharmacoepidemiol Drug Saf.)

Periode: 1 november 2006 – 30 april 2008

Over dit onderzoek
Duloxetine (Cymbalta) is een serotonine (5-HT) en norepinefrine (NE) heropname remmer die gebruikt wordt ter behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornissen en perifere neuropathische pijn veroorzaak door diabetes.  Het doel van dit onderzoek was om het meer informatie te verzamelen over de veiligheid van duloxetine in de dagelijkse praktijk tijdens de eerste zes maanden van het gebruik. 

Resultaten

(Wetenschappelijke) publicaties
12-06-2012 Intensive monitoring of duloxetine: results of a web-based intensive monitoring study (Eur J Clin Pharmacol)