Betere instructies bij adrenalinepennen


03-07-2015

  • Adrenalinepennen worden voorgeschreven aan patiënten die risico lopen op acute, levensbedreigende allergische reacties (anafylactische shock). Bijvoorbeeld door insectensteken, bepaalde voedingsmiddelen, zoals pinda’s, of bepaalde geneesmiddelen. Patiënten hebben de pennen bij zich en kunnen zich in acute situaties zelf injecteren. Hierbij is het belangrijk dat de adrenaline in een spier wordt gespoten.

    Bijwerkingencentrum Lareb heeft een melding ontvangen over foutief gebruik van een adrenaline pen door een onduidelijke gebruiksinstructie. In dit geval heeft de patiënt helemaal geen adrenaline toegediend gekregen.
    Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bericht dat het Europees Geneesmiddelenbeoordelingscomité een herbeoordeling heeft gedaan van adrenalinepennen voor zelfinjectie. Aanleiding was de zorg over het goed gebruik van deze pennen. De uitkomst is nu dat vooral de instructie aan patiënten en verzorgers verbeterd moet worden. Ook wordt geadviseerd om twee pennen voor te schrijven aan patiënten bij wie één dosis adrenaline mogelijk niet genoeg is of bij wie acute medische hulp niet snel voorhanden is. Deze patiënten moeten hun reservepen ook bij zich dragen.