Meldingen antistollingsmiddelen dabigatran, rivaroxaban, apixaban


02-03-2015

  • Lareb heeft tot 26-01-2015 in totaal 680 meldingen van bijwerkingen ontvangen op de nieuwe antistollingsmiddelen dabigatran, rivaroxaban en apixaban. Hier vindt u een update van de meldingen.

    Het is belangrijk dat gebruikers van antistollingsmiddelen niet stoppen met hun geneesmiddel zonder overleg met hun arts!

    Er werd 45 maal een overlijden gemeld bij het gebruik van deze geneesmiddelen. Dit betrof meldingen ten gevolge van bloedingen en andere redenen van overlijden. Deze middelen worden voorgeschreven om ernstige complicaties, die op kunnen treden wanneer het bloed te snel stolt, te voorkomen. Het optreden van bloedingen moet ook tegen deze achtergrond gezien worden, en zijn daarom ook te verwachten. Zowel bij de oudere antistollingsmiddelen (cumarines) als deze nieuwe middelen kunnen patiënten overlijden ten gevolge van een bloeding.

    Een vergelijking tussen het aantal meldingen van de oudere en nieuwere antistollingsmiddelen vindt lareb niet verantwoord, omdat allerlei factoren het melden beïnvloeden. Voor de traditionele antistollingsmedicatie hebben de trombosediensten de complicaties in een apart register bijgehouden. Deze zijn vaak niet ook nog bij lareb gemeld. Lareb zal deze middelen blijven volgen.