Verpakkingswijziging Thyrax


16-02-2015

  • In het najaar 2014 vroeg bijwerkingencentrum lareb aandacht voor gemelde bijwerkingen na de verpakkingswijziging van Thyrax van glazen potje naar doordrukstripverpakking. De klachten lijken grotendeels te maken te hebben met een te snel werkende schildklier, zoals hartkloppingen, overmatig zweten en een opgejaagd gevoel.

    In de doordrukstripverpakking zijn de tabletten beter beschermd tegen licht, vocht en zuurstof. Dit kan mogelijk invloed hebben op de dosering levothyroxine in de tabletten.

    Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft artsen, apothekers en patiënten hierover geïnformeerd. Patiënten wordt aangeraden de klachten te bespreken met hun arts en eventueel schildklierwaardes te laten bepalen.

    Wilt u een bijwerking melden? Dit kan via het online meldformulier.