• Meld hier
    een bijwerking
  • Zoek informatie over bijwerkingen
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Medicijnjournaal februari 2019


12 februari 2019

  • In het medicijnjournaal van februari worden de risico's van de nieuwe SGLT-2 remmers besproken, waaronder diabetische ketoacidose, verhoogd risico op amputaties onderste ledematen en het gangreen van Fournier.

    In dit journaal is er ook aandacht voor het afbouwen van het gebruik van antidepressiva en het zwangerschapspreventieprogramma bij het gebruik van valproïnezuur.