• Meld hier
    een bijwerking
  • Zoek informatie over bijwerkingen
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Vermoeidheid meest belastende bijwerking IBD-patiënten


24 oktober 2018

  • Bijwerkingen van biologische geneesmiddelen die patiĆ«nten met inflammatoire/ontstekingsachtige darmziekten (IBD) vaak ervaren zijn: huidreacties, infecties, vermoeidheid, hoofdpijn en injectieplaatsreacties. Vermoeidheid wordt als meest belastend ervaren. Dit blijkt uit de Monitor biologische geneesmiddelen, uitgevoerd door Lareb.

    De Monitor verzamelt informatie over beloop, belasting en beleving van bijwerkingen bij gebruik van biologische geneesmiddelen. Want hoewel het bekend is welke bijwerkingen er vaak optreden, is nog weinig informatie bekend hoe patiƫnten de bijwerkingen ervaren.

    Lees hier de publicatie in het Pharmaceutisch Weekblad.