Organisatie

Bijwerkingencentrum Lareb is een onafhankelijke stichting met een raad van toezicht en een klinische adviesraad. Voor haar taken wordt Lareb gefinancierd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kennis over bijwerkingen is publiek beschikbaar via de website, nieuwsbrief, publicaties, social media en de media. Lareb werkt onafhankelijk en wetenschappelijk met professionals. Dit waarborgt kwalitatief hoogstaande en betrouwbare kennis. Lareb is innovatief, continu op zoek naar verbetering en staat open voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

Bijwerkingencentrum Lareb is officieel NEN 7510:2017 gecertificeerd en voldoet daarmee volledig aan de norm voor informatiebeveiligingseisen van de gezondheidszorg.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bijwerkingencentrum Lareb is gecertificeerd en voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015.