• Geneesmiddel icon
  Zoek informatie over bijwerkingen
  van geneesmiddelen
 • Vaccin icon
  Zoek informatie over bijwerkingen
  van vaccins
 • Zwangerschap en borstvoeding icon
  Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Samenwerking

Bijwerkingencentrum Lareb werkt samen met zorgverleners en beroepsgroepen, patiënten- en consumentenorganisaties, universiteiten, onderzoekscentra en autoriteiten in binnen- en buitenland. Geneesmiddelenveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt om gezamenlijke opmerkzaamheid.

Bijwerkingencentrum Lareb werkt intensief samen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Signaleringen over bijwerkingen voortkomend uit meldingen worden aan het CBG gerapporteerd en besproken tijdens Collegevergaderingen. Hiermee wordt het CBG ondersteund in zijn besluitvorming met betrekking tot haar taak in de geneesmiddelenbewaking in Nederland en Europa. Naast het College informeert Lareb indien relevant ook het Ministerie van VWS, het RIVM, de IGJ, de NVWA, de beroepsgroepen en uiteraard het algemeen publiek over haar bevindingen.

Patiënten(verenigingen) zijn belangrijke partners omdat patiënten immers degenen zijn die mogelijk bijwerkingen ervaren. Ook de beroepsgroepen zijn belangrijke partners; zij zijn immers degenen die bijwerkingen zien bij een patiënt in de dagelijkse praktijk. Voor beide groepen zijn nieuwe kennis en inzichten weer van belang bij het voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen. Een link naar deze praktijk is een fundamentele basis voor Lareb. Het belang van veiligheidsbewaking en dus ook het belang van melden en het weer toepassen van de kennis hierover in de praktijk, is nadrukkelijk een gezamenlijk belang.

Bijwerkingencentrum Lareb werkt samen met het Farmacotherapeutisch Kompas, GeBu, CBG, IVM en Artsportaal om de informatie over geneesmiddelen aan voorschrijvers te verbeteren en beter te ontsluiten.

Heeft u als registratiehouder een vraag? Neemt u dan contact op door een e-mail te sturen naar info@lareb.nl. In specifieke gevallen kunt u via Lareb extra informatie (follow-up) over een melding opvragen. Vermeldt hiervoor altijd het Worldwide unique case identification number. De beoordelaar bekijkt per melding of de aanvraag zinvol en/ of gewenst is. Op onderstaande punten wordt geen follow-up opgevraagd, zoals: 

 • Medische voorgeschiedenis, risicofactoren en comedicatie worden uitgevraagd in het meldformulier, waardoor hier in principe geen follow-up op gevraagd wordt.
 • Medische bevestiging voor consumer meldingen.
 • informatie die niet in het bezit is van de melder, zoals een ECG opvragen bij apothekers
 • Een toestemmingsverklaring aan consumenten om een registratiehouder rechtstreeks in contact te brengen met de zorgverlener.

Lareb zal het follow-up verzoek binnen een maand afhandelen en u informeren of (een deel van) de follow-up gevraagd wordt. Indien de follow-up informatie aan Lareb wordt toegezonden, wordt deze bij de melding gevoegd en krijgt u hiervan automatisch de meest recente versie toegestuurd.