Veelgestelde vragen meldformulier

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over het maken van een melding, de verwerking van persoonsgegevens en het meldformulier.

MELDING MAKEN
Wat kan ik melden?
Kan ik voor iemand anders een bijwerking melden?
Waarom kan ik alleen via de website een melding doen?
Hoe weet ik of mijn melding goed is ontvangen door Lareb?
Krijg ik een reactie op mijn melding?
Krijg ik een behandeladvies voor mijn bijwerking?
Ik wil mijn melding intrekken of wijzigen. kan dat?
Kan ik een bijwerking melden als ik in het buitenland woon?

MELDING WEBSITE
Komt mijn melding op de website van lareb?
Waar vind ik mijn melding terug op de website?
Waarom vind ik mijn melding niet op jullie website?
Komt mijn bijwerking in de bijsluiter te staan?

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Welke (persoons)gegevens worden uitgevraagd?
Waarom vragen jullie naar mijn e-mailadres?
Waarom vragen jullie naar mijn Burgerservicenummer?
Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
Waarom is het nodig informatie met andere organisaties te delen?
Krijgt mijn arts of apotheker ook mijn melding te zien?

HET MELDFORMULIER
Waar vul ik een bijwerking in die niet in de lijst van het meldformulier staat?
Waarom blijft het meldformulier laden of vastlopen?

 


 

Wat kan ik melden?

 • Bijwerkingen van alle geneesmiddelen en vaccins die in Nederland verkrijgbaar zijn: mét of zonder recept. Dus ook geneesmiddelen die u koopt bij de drogist, supermarkt of via internet.
 • Onbekende bijwerkingen: bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan, kunt u melden.
 • Bekende bijwerkingen: ook bijwerkingen die wel in de bijsluiter staan, kunt u melden. Daardoor geeft u ons meer informatie over deze bijwerkingen, zoals de ernst en het beloop van de klachten.
 • Bijwerkingen na een merkwisseling: bent u overgestapt op een geneesmiddel van een ander merk en ervaart u bijwerkingen of klachten van verminderde werkzaamheid? Ook dat kunt u melden.
 • Bijwerkingen van andere gezondheidsproducten: denk hierbij aan vitaminesupplementen, kruidenmiddelen of afslankproducten.

Bijwerkingen van implantaten kunt u melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Naar boven

Kan ik voor iemand anders een bijwerking melden?

Ja, u kunt ook voor iemand anders een melding doen. Bijvoorbeeld voor uw kind of partner. Zorgverleners kunnen ook een melding doen over hun patiënt. Naar boven

Waarom kan ik alleen via de website een melding doen?

Gezien de grote aantallen meldingen, is het voor ons op dit moment helaas niet mogelijk om op andere manieren een melding te ontvangen dan via de website. Naar boven

Hoe weet ik dat mijn melding goed is ontvangen door Lareb?

U krijgt een bevestiging per mail nadat u een melding bij Lareb heeft gedaan. Hierin vindt u ook het meldnummer. Deze is uniek voor uw melding en heeft u nodig als u nog vragen of wijzigingen heeft op uw melding. Naar boven

Krijg ik een reactie op mijn melding?

U krijgt een bevestiging per mail nadat u een melding bij Lareb heeft gedaan. U ontvangt geen inhoudelijke reactie van ons op uw melding. Soms nemen wij contact op omdat wij nog aanvullende vragen hebben over uw bijwerking of melding. Naar boven

Krijg ik een behandeladvies voor mijn bijwerking?

Nee, wij geven geen advies over wat u het beste met uw bijwerking kunt doen. Bespreek uw klachten altijd met uw arts of apotheker. Naar boven

Ik wil mijn melding intrekken of wijzigen. Kan dat?

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. U kunt voor een dergelijk verzoek een e-mail sturen aan info@lareb.nl onder vermelding van uw meldnummer. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen vier weken afhandelen. Naar boven

Kan ik een bijwerking melden als ik in het buitenland woon?

U kunt uw bijwerking bij ons melden als u het medicijn of vaccin in Nederland gekregen hebt. Daarnaast kunt u een melding doen als u woonachtig bent in: Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Waarschijnlijk heeft uw land een eigen meldcentrum: Check hier waar u uw melding kunt doen. Naar boven

Komt mijn melding op de website van Lareb?

Ja, uw gemelde bijwerking komt anoniem op de website van Lareb bij het betreffende medicijn of vaccin te staan. Samen met de andere meldingen. Naar boven

Waar vind ik mijn melding terug op de website?

U kunt als volgt de meldingen op de website vinden.

 • Meldingen van medicijnen

Op deze pagina typt u de naam van het medicijn in.

Onder het kopje “Wat is er gemeld bij Lareb”, vindt u de meldingen. 

 • Meldingen van vaccins

Op deze pagina klikt u op het betreffende vaccin om meldingen in te zien.

Onder het kopje “Wat is er gemeld bij Lareb”, vindt u de meldingen. 

 • Meldingen van Coronavaccins

Op deze pagina staan alle meldingen van de coronavaccins.

Alle meldingen van bijwerkingen die te maken hebben met de werking van een groep organen, staan bij elkaar (orgaanstelsel). Naar boven

Waarom vind ik mijn melding niet op jullie website?

Soms is een melding nog niet zichtbaar op onze website. Dat komt omdat wij tijd nodig hebben om de melding te bekijken en af te handelen. Ook kan het zijn dat een melding niet herkend wordt omdat alleen de hoofdcategorie van de gemelde klachten wordt omschreven op onze website. Wij bekijken elke melding en alle gegevens uit het meldformulier worden wel gelezen, opgeslagen een meegenomen in onze analyses. Er gaat geen informatie verloren. Naar boven

Komt mijn bijwerking in de bijsluiter te staan?

De bijwerking die u meldt, komt niet automatisch in de bijsluiter te staan. Alle binnengekomen meldingen worden door een team van deskundigen bekeken. Als de meldingen qua aard en aantal daar aanleiding toe geven worden ze nader geanalyseerd. Zo’n analyse kan leiden tot nieuwe kennis over bijwerkingen.

Zien we iets opmerkelijks? Dan bespreken wij dit met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG beslist of er maatregelen worden genomen en welke maatregelen dat dan zijn. Een voorbeeld van een maatregel is het aanpassen van de tekst van de bijsluiter. Naar boven

Welke (persoons)gegevens worden uitgevraagd?

De volgende persoonsgegevens hebben wij minimaal nodig naast de ervaren bijwerking:

Van de melder:

 • een e-mailadres
 • 4 cijfers van de postcode, alleen als u meldt op een vaccin

Van degene die de bijwerking heeft ervaren:

 • het geslacht en de geboortedatum;
 • het medicijn dat de bijwerking (vermoedelijk) veroorzaak;
 • andere medicijnen die gebruikt worden;
 • welke ziekte of aandoening degene heeft of vroeger heeft gehad die van invloed kan zijn op de bijwerking;
 • Burgerservicenummer (BSN), dit wordt alléén gevraagd bij een melding op een coronavaccin wanneer het batch of partijnummer niet bekend is. Naar boven

Waarom vragen jullie naar mijn e-mailadres?

Uw e-mailadres gebruiken wij om contact met u op te nemen als wij nog extra vragen hebben over de bijwerking of over de melding. Ook ontvangt u hierop uw bevestiging, zodat u weet dat uw melding goed ontvangen is. Naar boven

Waarom vragen jullie naar mijn Burgerservicenummer?

Bijwerkingencentrum Lareb mag in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Burgerservicenummer (BSN) vragen, als niet duidelijk is welk coronavaccin toegediend is. Met het BSN kan informatie over het toegediende vaccin en batchnummer opgevraagd worden uit het vaccinregister van het RIVM. Deze gegevensuitwisseling gaat via een beveiligde omgeving. Op het moment dat het vaccin en batchnummer bekend zijn, wordt het BSN verwijderd uit de database. Het BSN nummer vindt u bijvoorbeeld op uw ID-kaart of rijbewijs. Naar boven

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden in onze databank bewaard en alleen volledig geanonimiseerd gedeeld met andere organisaties zoals:

 • het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • de European Medicines Agency (EMA), via opname in de Europese databank van meldingen
 • de World Health Organization (WHO), via opname in de wereldwijde databank van meldingen
 • de fabrikant van het medicijn of vaccin, zij hebben namelijk ook toegang tot de Europese databank van meldingen

Alleen de leeftijd en het geslacht van de persoon waarbij de bijwerking optrad worden gedeeld. Andere persoonsgegevens en praktijkgegevens van de zorgverlener niet. Op deze manier is een melding niet naar een persoon te herleiden.

Soms worden meldingen gedeeld met andere organisaties zoals de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de IGJ of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook dan is de informatie niet te herleiden naar een persoon.

Lees hier ons volledige privacy verklaring. Naar boven

Waarom is het nodig informatie met andere organisaties te delen?

Het delen van informatie is nodig om zowel nationaal als internationaal de medicijn- en de vaccinveiligheid te kunnen bewaken. Door meldingen te delen en bij elkaar te brengen, kunnen we eerder nieuwe kennis ontdekken. Naar boven

Krijgt mijn arts of apotheker ook mijn melding te zien?

Nee, de melding wordt niet naar uw arts of uw apotheker doorgestuurd. Wel kan Lareb vragen of u toestemming geeft om informatie op te vragen bij de zorgverlener. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van een bloeduitslag. Maar dat doen wij alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft. Naar boven

Waar vul ik een bijwerking in die niet in de standaardlijst van het meldfomulier staat?

Als u op het tabblad ‘Bijwerking’ helemaal onderaan in het lijstje de optie ‘Andere bijwerking’ aanklikt, komt er later in het meldformulier een tabblad ‘Andere bijwerking’. Op deze pagina kunt u informatie invullen over de andere bijwerking(en). Naar boven

Waarom blijft het meldfomulier laden of vastlopen?

Het meldformulier werkt het beste op een computer of een laptop in de internet browser Google Chrome. Als u problemen ervaart met het meldformulier op een ander apparaat of in een andere browser, probeer dan eerst of het op een computer of laptop in Google Chrome wel werkt. Ook als u als zorgverlener vanuit een werkomgeving meldt, in bijvoorbeeld een ziekenhuis, kan het zijn dat het meldformulier minder goed werkt. Probeer het dan ook altijd eerst nog een keer buiten de werkomgeving, in Google Chrome. Naar boven