Aa Lettergrootte
16
  • Meld hier
    een bijwerking
  • Zoek informatie over bijwerkingen
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Bestuur

 

Frans Lindelauf, ziekenhuisapotheker  (voorzitter) 

Johan van der Heide, arts (secretaris/penningmeester)

Ad van Dooren, emeritus lector

Hans van Laarhoven, patiëntvertegenwoordiger

Sjoukje Troost, ziekenhuisapotheker

Glenn Dumont, klinisch farmacoloog

Marc Eyck, huisarts niet-praktiserend

Huib Kerstjens, arts