Bijwerking melden

Via deze website kunt u bijwerkingen melden waarvan u vindt dat zorgverleners, patiënten of gebruikers het moeten weten. U kunt dit ook doen wanneer u niet zeker weet of de klachten worden veroorzaakt door het gebruikte geneesmiddel of gekregen vaccin.

Dit kunt u melden:

U kunt alle vermoedens van bijwerkingen na gebruik van medicatie of toediening van vaccins melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Hieronder vallen:

  • Bijwerkingen van alle geneesmiddelen en vaccins die in Nederland verkrijgbaar zijn: mét of zonder recept. Dus ook geneesmiddelen die u koopt bij de drogist, supermarkt of via internet.
  • Onbekende bijwerkingen: bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan, kunt u melden.
  • Bekende bijwerkingen: ook bijwerkingen die wel in de bijsluiter staan, kunt u melden. Daardoor geeft u ons meer informatie over deze bijwerkingen, zoals de ernst en het beloop van de klachten.
  • Bijwerkingen na een merkwisseling: bent u overgestapt op een geneesmiddel van een ander merk en ervaart u bijwerkingen? Ook dat kunt u melden.
  • Bijwerkingen van andere gezondheidsproducten: denk hierbij aan vitaminesupplementen, kruidenmiddelen of afslankproducten.

Bijwerkingen van implantaten kunt u melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Waarom een bijwerking melden?
Vaccins en medicijnen worden altijd uitgebreid onderzocht en getest voordat ze op de markt komen. De bijwerkingen die in de onderzoeks- en testfase naar voren komen, staan vermeld in de bijsluiter. Soms worden – milde of ernstige – bijwerkingen pas in de praktijk ontdekt, wanneer het geneesmiddel of vaccin door veel meer mensen wordt gebruikt. Ook treden sommige bijwerkingen pas na langdurig gebruik op. En soms ontstaan bijwerkingen alleen in combinatie met andere medicijnen.

Meldingen van bijwerkingen leveren nieuwe kennis op. Nieuwe kennis helpt mee aan een veilig gebruik van geneesmiddelen en vaccins.

Melden vergroot de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins
Het melden van bijwerkingen is van groot belang om de veiligheid van vaccins en geneesmiddelen te bewaken. Het registreren en analyseren van meldingen levert nieuwe kennis op voor zorgverleners en patiënten. Dankzij die kennis kunnen bijwerkingen worden voorkomen of tijdig worden herkend. Het kan ook van invloed zijn op het al dan niet voorschrijven van een bepaald medicijn.

Wie kan een melding doen?
Iedereen kan een bijwerking melden. U kunt een bijwerking melden die u zelf heeft ervaren. U kunt ook een melding doen voor iemand anders, zoals voor uw kind of partner. Zorgverleners kunnen ook bijwerkingen melden voor hun patiënten. Wanneer zorgverleners een ernstige bijwerking vermoeden, zijn zij dit zelfs verplicht.  

Wat gebeurt er met mijn melding?
Als u een bijwerking heeft gemeld, ontvangt u hiervan automatisch een bevestiging. U ontvangt geen inhoudelijke reactie op uw melding. Bijwerkingencentrum Lareb kijkt eerst of de melding duidelijk en volledig is. Als het nodig is, vragen wij extra informatie aan de melder. Wij kunnen ook vragen of wij uw arts om meer informatie mogen vragen. Dit doen wij nooit zonder uw toestemming.

De melding slaan wij op in onze databank. Vervolgens kijkt er een deskundige van Lareb naar de melding. Elke week bespreken ervaren artsen en apothekers de nieuwe meldingen.

Als wij iets opmerkelijks zien, zoals een nieuwe bijwerking of nieuwe kennis van bestaande bijwerkingen, dan informeren wij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zij bekijken of het inderdaad gaat om een bijwerking, of ze maatregelen moeten nemen en welke dat dan zijn. Dit gebeurt vaak ook in overleg met Europese collega’s.

Daarnaast informeren wij waar nodig ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de beroepsgroepen, patiëntenverenigingen en natuurlijk het algemeen publiek.

Alle gemelde bijwerkingen komen enige tijd na de melding geanonimiseerd op de website van Lareb bij het betreffende vaccin of medicijn. Alleen de leeftijd en het geslacht van degene bij wie de bijwerking optrad, zijn zichtbaar.

Bijwerkingencentrum Lareb deelt (nieuwe) kennis over bijwerkingen op de website, in publicaties, via de nieuwsbrief, op social media en in de media.

Maatregelen bij veiligheidsrisico’s
Bijwerkingencentrum Lareb bespreekt opmerkelijke bijwerkingen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG kan in geval van veiligheidsrisico’s besluiten om maatregelen te nemen, zoals:

  • De fabrikant moet een nieuwe bijwerking toevoegen aan de bijsluiter;
  • Er komt een aanscherping voor wie het medicijn of vaccin voorgeschreven mag krijgen;
  • Het middel wordt van de markt gehaald.

Internationale gegevensuitwisseling
De meldingen worden geanonimiseerd doorgestuurd naar de EudraVigilance  databank van de European Medicines Agency (EMA) en de VigiBase databank van de World Health Organization (WHO). Deze databanken maken het mogelijk om internationaal informatie over bijwerkingen uit te wisselen. Ze zijn voor iedereen toegankelijk en worden door zorgverleners en medische instanties uit de hele wereld geraadpleegd om bijwerkingen in een vroeg stadium te signaleren.   

Lareb geeft geen medisch advies
Bijwerkingencentrum Lareb heeft als doel om de veiligheid van medicijnen en vaccins te vergroten. Dit gebeurt door informatie over bijwerkingen te verzamelen en verspreiden. Bijwerkingencentrum Lareb geeft geen medisch advies. Bespreek uw klachten altijd met uw arts of apotheker.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over het melden van een bijwerking (FAQ's).