• Zoek informatie over bijwerkingen
    van geneesmiddelen
  • Zoek informatie over bijwerkingen
    van vaccins
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Organisatie

 

Bijwerkingencentrum Lareb is een onafhankelijke stichting met een bestuur en een klinische adviesraad. Voor haar taken wordt Lareb gefinancierd door het CBG en het ministerie van VWS.

Kennis over bijwerkingen is publiek beschikbaar via de website, publicaties en media. Lareb werkt op onafhankelijke wetenschappelijke wijze met professionals met een sterke eigen verantwoordelijkheid, wat kwalitatief hoogstaande en betrouwbare kennis waarborgt. Lareb is innovatief, continu op zoek naar verbetering en staat open voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

Bijwerkingencentrum Lareb is officieel NEN 7510:2017 gecertificeerd en voldoet daarmee volledig aan de norm voor informatiebeveiligingseisen.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bijwerkingencentrum Lareb is gecertificeerd en voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015.