Samenwerking

CBG, RIVM, NVWA
Bijwerkingencentrum Lareb werkt samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en ondersteunt het in zijn wettelijke taak in de geneesmiddelenbewaking. Lareb informeert het CBG via signaleringen.  Als het om vaccins gaat, dan informeert Lareb  ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en als het om gezondheidsproducten gaat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Zij kunnen vervolgens maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de bijsluiter aanpassen, aanscherpen wie het geneesmiddel mag gebruiken of het vaccin mag krijgen, of een middel van de markt halen.

Beroepsgroepen en patiëntenverenigingen
Bijwerkingencentrum Lareb heeft ook contact met beroepsgroepen, patiëntenverenigingen en consumentenorganisaties. Patiënten(verenigingen) zijn belangrijke partners, omdat patiënten als gebruikers van medicatie waardevolle informatie kunnen geven over bijwerkingen. Ook beroepsgroepen zijn belangrijke partners, omdat zij die bijwerkingen bij hun patiënten zien. Voor beide groepen is nieuwe kennis over bijwerkingen belangrijk om bijwerkingen te voorkomen, te herkennen en te behandelen. Ook kunnen zorgverleners, patiënten en consumenten met deze kennis de keuze voor een bepaald geneesmiddel of vaccin beter afwegen.

Registratiehouders
Heeft u als registratiehouder een vraag? Neemt u dan contact op door een e-mail te sturen naar info@lareb.nl. In specifieke gevallen kunt u via Lareb extra informatie (follow-up) over een melding opvragen. Vermeld hiervoor altijd het Worldwide unique case identification number. De beoordelaar bekijkt per melding of de aanvraag zinvol en/ of gewenst is. Op onderstaande punten wordt geen follow-up opgevraagd, zoals: 

  • Medische voorgeschiedenis, risicofactoren en comedicatie worden uitgevraagd in het meldformulier, waardoor hier in principe geen follow-up op gevraagd wordt.
  • Medische bevestiging voor consumer meldingen.
  • informatie die niet in het bezit is van de melder, zoals een ECG opvragen bij apothekers
  • Een toestemmingsverklaring aan consumenten om een registratiehouder rechtstreeks in contact te brengen met de zorgverlener.

Lareb zal het follow-up verzoek binnen een maand afhandelen en u informeren of (een deel van) de follow-up gevraagd wordt. Indien de follow-up informatie aan Lareb wordt toegezonden, wordt deze bij de melding gevoegd en krijgt u hiervan automatisch de meest recente versie toegestuurd.