Lettergrootte

Doorgebruikte anticonceptie(pil) in zwangerschap geen reden tot zorg

Datum: 15 mei 2017

Wanneer een vrouw onverwacht zwanger raakt, gebruikt zij soms -per ongeluk- nog steeds de pil of andere anticonceptiemiddelen tijdens het begin van de zwangerschap. Dat kan leiden tot ongerustheid over de mogelijke gevolgen ervan. Er zijn echter geen aanwijzingen voor nadelige effecten.

De anticonceptiepil
De anticonceptiepil bevat een lage dosering van het vrouwelijke hormoon oestrogeen en/of progestageen. Het per ongeluk doorgebruiken van de pil in het begin van de zwangerschap komt vaak voor. De ervaring die op deze manier is opgedaan, leert dat er geen aanwijzingen zijn voor nadelige effecten op de zwangerschap of ongeboren kind. Het is uiteraard wel de bedoeling dat de vrouw stopt met de pil zodra ze weet dat ze zwanger is.

Andere hormonale anticonceptiemiddelen
Naast de pil zijn er verschillende andere anticonceptiemethoden met een lage dosering hormonen, zoals de prikpil, het implantatiestaafje, de vaginale ring en de anticonceptiepleister. Ook voor deze middelen geldt dat er geen aanwijzingen zijn voor nadelige effecten als ze in de eerste weken van de zwangerschap zijn gebruikt.

De morning after pil
Als een vrouw na het gebruik van de morning after pil toch zwanger blijkt te zijn, is de situatie anders. De morning after pil bevat namelijk een aanzienlijk hogere dosering hormonen. Er zijn twee verschillende soorten. De morning after pil die het hormoon levonorgestrel bevat bestaat al wat langer. Bij dit type zijn tot nu toe geen nadelige effecten op de zwangerschap of ongeboren kind beschreven. Over de -relatief nieuwe- morning after pil die het hormoon ulipristal bevat is nog maar heel weinig bekend. Daarvan is het nog onduidelijk of er nadelige gevolgen kunnen optreden.

Meer informatie over de anticonceptie- en morning after pil tijdens zwangerschap en borstvoeding

Aanmelden voor het TIS infobulletin