Lettergrootte

Metformine als alternatief voor insuline bij zwangerschapsdiabetes

Datum: 25 januari 2017

Zwangerschapsdiabetes komt steeds vaker voor. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor moeder en kind. Goede behandeling van zwangerschapsdiabetes is dan ook belangrijk om de kans op complicaties te verlagen. Insuline is al jaren de standaardtherapie, maar heeft enkele nadelen. Uitgebreid onderzoek geeft aan dat metformine een goed alternatief voor insuline kan zijn.

Insulinetherapie heeft enkele nadelen
Gebruik van insuline is relatief duur. Het kan een te laag bloedsuiker (hypoglykemie) veroorzaken en een sterke gewichtstoename bij de moeder. Ook vindt een deel van de vrouwen het dagelijks toedienen van injecties een probleem.

Metformine heeft voordelen op insuline
Metformine is minder duur dan insuline. Verder hoeft metformine niet geïnjecteerd te worden, maar kan als tablet worden ingenomen. Er is daarom minder begeleiding van de zwangere nodig, wat zowel voor de zwangere en als de zorgverlener gunstig is. Vanwege deze positieve punten is er de afgelopen jaren onderzocht of metformine werkzaam is bij zwangerschapsdiabetes.

Metformine is effectief bij zwangerschapsdiabetes
De vele onderzoeken tonen aan dat metformine net als insuline effectief is bij de controle van de bloedsuikerspiegels. Verder geeft metformine minder gewichtstoename en minder kans op hypertensie (hoge bloeddruk) bij de moeder dan insuline. Ook is er minder kans op hypoglykemie bij de baby. Er is geen verschil tussen metformine en insuline voor het geboortegewicht, de complicaties tijdens en na de bevalling of aangeboren afwijkingen. Wel heeft een deel van de vrouwen naast metformine toch nog insuline nodig. Gebruik van metformine kan dan ook een goed alternatief zijn voor insuline.

Nederlandse richtlijnen voor behandeling zwangerschapsdiabetes
In Nederland zijn er twee richtlijnen voor de behandeling van zwangerschapsdiabetes. Beide zijn al meerdere jaren oud. Insuline is hierin de standaardbehandeling. Gebruik van metformine wordt afgeraden of alleen aangeraden als er bezwaren zijn voor het gebruik van insuline. Dit jaar komt de nieuwe richtlijn over zwangerschapsdiabetes van de Nederlandse Internisten Vereniging uit. Interessant is om te zien welke rol metformine bij de behandeling van zwangerschapsdiabetes hierin gaat spelen. Dit is nog onbekend.

Aanmelden voor het TIS infobulletin