Lettergrootte

Draag bij aan meer informatie

Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de zwangere vrouwen geneesmiddelen gebruikt. Van bepaalde geneesmiddelen weten we dat ze beter niet tijdens de zwangerschap gebruikt kunnen worden vanwege risico’s voor het ongeboren kind. Er zijn ook middelen die veilig gebruikt kunnen worden. Maar over veel geneesmiddelen weten we nog niet genoeg.

Nationaal register pREGnant
In het nationale zwangerschapsregister pREGnant wordt informatie verzameld over het verloop van de zwangerschap, de bevalling, geneesmiddelgebruik en de gezondheid van moeder en kind. Door deze gegevens centraal te verzamelen krijgen we meer inzicht in de veiligheid van de gebruikte middelen.

Zorgverleners kunnen vrouwen uitnodigen voor deelname. Zwangere vrouwen kunnen ook zichzelf aanmelden voor deelname. Deelname aan pREGnant betekent dat een zwangere vrouw zes vragenlijsten invult via het internet. Ook zwangere vrouwen die (momenteel) geen geneesmiddelen gebruiken kunnen deelnemen.

Hoe meer vrouwen meewerken aan het pREGnant register, hoe meer we van de ervaringen in de praktijk kunnen leren. Zo helpt u mee aan een veiliger gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

Voor meer informatie over pREGnant en deelname gaat u naar www.pregnant.nl

EURAP
EURAP is een internationaal initiatief om de kennis op het gebied van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode te vergroten. De afkorting EURAP staat voor European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy. In Nederland wordt het EURAP onderzoek sinds september 2013 uitgevoerd door Bijwerkingencentrum Lareb. Als u zwanger bent en anti-epileptica gebruikt, kunt u deelnemen aan het EURAP onderzoek. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij het landelijk zwangerschapsregister pREGnant.

Melden
Indien er een effect op de zwangerschap of op het (ongeboren) kind vermoed wordt van een geneesmiddel of een vaccin, kunt u dit melden als bijwerking. Zowel zorgverleners als patiënten kunnen bijwerkingen melden via het online meldformulier