Aa Lettergrootte
16
 
Omeprazol en andere protonpompremmers bij maagklachten tijdens de zwangerschap
Overzicht

Protonpompremmers (maagzuurremmers) kunnen in de hele zwangerschap gebruikt worden. Omeprazol en lansoprazol hebben de voorkeur, omdat deze het best onderzocht zijn.

Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - lansoprazol
  • - omeprazol
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - esomeprazol
  • - pantoprazol
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - rabeprazol

Omeprazol en esomeprazol
Onderzoeken naar het gebruik van beide middelen in de zwangerschap laten geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten zien. Met omeprazol zijn meer dan 6000 zwangerschappen beschreven en met esomeprazol bijna 1000 zwangerschappen. Esomeprazol is de S-enantiomeer (links draaiende vorm) van omeprazol. Daarom wordt aangenomen dat de ervaring met omeprazol gebruikt kan worden bij de risico-inschatting van esomeprazol. Beide middelen kunnen in de zwangerschap gebruikt worden.

Lansoprazol
Onderzoeken naar het gebruik van lansoprazol in de zwangerschap laten geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten zien. Er worden bijna 2000 zwangerschappen beschreven in de literatuur.

Pantoprazol
Het gebruik van pantoprazol in de zwangerschap is redelijk onderzocht. Er wordt geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten gezien. Er worden bijna 700 zwangerschappen beschreven in de literatuur.

Rabeprazol
Het gebruik van rabeprazol tijdens de zwangerschap is nauwelijks onderzocht. Hierdoor is het niet mogelijk een uitspraak te doen over eventuele nadelige effecten van rabeprazol.

Alternatieven
Bij maagzuurklachten kunnen ook middelen uit andere groepen gebruikt worden: sucralfaat (zie de pagina over maagwandbeschermers bij maagklachten), antacida (zie de pagina over antacida bij maagklachten) of een H2-antagonist (zie de pagina over H2 receptorantagonisten bij maagklachten).

 

Laatst bijgewerkt op 06-02-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.