Aa Lettergrootte
16
 
Statines tijdens de zwangerschap
Overzicht

Over het gebruik van statines tijdens de zwangerschap zijn beperkte gegevens beschikbaar. De meeste ervaring is opgedaan met simvastatine en atorvastatine. De beschikbare gegevens zijn onvoldoende om een goede inschatting te maken van de mogelijke risico’s.

Risico indeling
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - atorvastatine
  • - fluvastatine
  • - pravastatine
  • - rosuvastatine
  • - simvastatine

Er zijn in de literatuur minstens 750 eerste trimester blootstellingen aan simvastatine en atorvastatine beschreven. Er is daarnaast beperkte ervaring met het gebruik van lovastatine en zeer beperkte ervaring met het gebruik van pravastatine, rosuvastatine en fluvastatine tijdens het eerste trimester.

Hoewel sommige oudere case-reporten bepaalde afwijkingen hebben beschreven, werd in recente studies geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen gezien. Wel werd het gebruik van statines in één studie geassocieerd met een verhoogd risico op ventrikel septumdefecten (1). Er wordt in deze studie geen informatie gegeven over het risico van de individuele statines.

Achtergrondinformatie
Het gebruik van lipidenverlagende middelen tijdens de zwangerschap wordt ontraden. De ervaring met de meeste middelen is beperkt. Cholesterol is belangrijk voor de embryonale en foetale ontwikkeling. Het is niet bekend of ingrijpen op dit mechanisme gevolgen kan hebben. Bovendien verslechtert de prognose voor de moeder waarschijnlijk niet als de behandeling tijdelijk wordt onderbroken.

Behandel daarom hyperlipidemie tijdens de zwangerschap bij voorkeur met dieetmaatregelen. Als toch medicamenteuze behandeling nodig is, kan colestyramine worden gebruikt. Dit middel komt niet of nauwelijks systemisch beschikbaar. Zorg dan wel voor suppletie van vetoplosbare vitaminen. Zie voor meer informatie de pagina over colestyramine.

Referenties
1. Lee MS, Hekimian A, Doctorian T, Duan L. Statin exposure during first trimester of pregnancy is associated with fetal ventricular septal defect. International Journal of Cardiology. 2018; 269: 111-13. 

Laatst bijgewerkt op 05-05-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.