Aa Lettergrootte
16
 
Fibraten tijdens de zwangerschap
Overzicht

Over het gebruik van fibraten tijdens de zwangerschap zijn weinig gegevens bekend. Net als bij niet-zwangeren gaat de voorkeur uit naar andere lipidenverlagende middelen.

Risico indeling
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - bezafibraat
    • - ciprofibraat
    • - fenofibraat
    • - gemfibrozil

Fibraten hebben een gering cholesterolverlagend effect. Bij langdurig gebruik kunnen ernstige bijwerkingen optreden bij de moeder. De ervaring in de zwangerschap is beperkt. Mogelijk stapelen fibraten bij de foetus.

Achtergrondinformatie
Het gebruik van lipidenverlagende middelen tijdens de zwangerschap wordt ontraden. De ervaring met de meeste middelen is beperkt. Cholesterol is belangrijk voor de embryonale en foetale ontwikkeling. Het is niet bekend of ingrijpen op dit mechanisme gevolgen heeft. Bovendien verslechtert de prognose voor de moeder waarschijnlijk niet als de behandeling tijdelijk wordt onderbroken.

Behandel daarom hyperlipidemie tijdens de zwangerschap bij voorkeur met dieetmaatregelen. Als toch medicamenteuze behandeling nodig is, kan colestyramine worden gebruikt. Dit middel komt niet of nauwelijks systemisch beschikbaar. Zorg dan wel voor suppletie van vetoplosbare vitaminen. Zie voor meer informatie de pagina over colestyramine.

Laatst bijgewerkt op 05-05-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiƫnt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiƫnt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.