Aa Lettergrootte
16
 
Proteïnekinaseremmers bij kankerbehandeling tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Imatinib gaat over in de borstvoeding. Over het gebruik van de andere proteïnekinaseremmers tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. Gebruik van proteïnekinaseremmers tijdens de borstvoeding wordt afgeraden.

Risico indeling
 • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - binimetinib
  • - bosutinib
  • - cabozantinib
  • - dasatinib
  • - encorafenib
  • - erlotinib
  • - gefitinib
  • - idelalisib
  • - imatinib
  • - lapatinib
  • - nilotinib
  • - ponatinib
  • - sunitinib

Imatinib
Er zijn zeven case reports waarin de overgang van imatinib en de actieve metaboliet zijn onderzocht. Beide blijken goed over te gaan in de borstvoeding.  De effecten van een langdurige blootstelling via de borstvoeding zijn onbekend, maar kunnen gezien het bijwerkingenprofiel ernstig zijn.

Laatst bijgewerkt op 20-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.