Aa Lettergrootte
16
 
Tetracyclinen bij infecties tijdens de zwangerschap
Overzicht

Een kuur doxycycline kan gebruikt worden in het eerste trimester. Het is onbekend of de andere tetracyclinen in het eerste trimester veilig gebruikt kunnen worden.

Let op
Gebruik tetracyclinen niet in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Deze antibiotica kunnen dan nadelige effecten hebben op de tand- en botontwikkeling van het kind.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - doxycycline (tot week 16)
 • Risico op aangeboren afwijkingen Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
  • - demeclocycline (vanaf week 16)
  • - doxycycline (vanaf week 16)
  • - minocycline (vanaf week 16)
  • - tetracycline (vanaf week 16)
  • - tigecycline (vanaf week 16)

Eerste trimester
Met het gebruik van doxycycline in het eerste trimester is redelijk veel ervaring opgedaan. Tot nu toe is geen eenduidig verhoogd risico op aangeboren afwijkingen gezien.
Naar het gebruik van de andere tetracyclinen tijdens de zwangerschap is geen tot beperkt onderzoek gedaan.

Tweede en derde trimester
Bij gebruik vanaf week 16, gerekend vanaf de laatste menstruatie, kunnen tetracyclinen een nadelig effect hebben op de tandontwikkeling. Ze kunnen irreversibele verkleuring en hypoplasie van tandglazuur veroorzaken. Tetracyclinen kunnen in deze periode ook een vertraagde osteogenese veroorzaken. Deze is reversibel en wordt voornamelijk bij prematuren gezien.

Hoge doseringen tetra­cyclinen, vooral in de tweede helft van de zwangerschap, geven meer kans op hepatotoxiciteit bij zwangeren dan bij niet-zwangeren.

Laatst bijgewerkt op 26-02-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.