Functionele neurologische klachten na vaccinatie

In het kort

Uit onderzoek is niet gebleken dat vaccinatie direct functionele neurologische klachten veroorzaakt. Vaccinatie kan wel een rol spelen bij het ontstaan van deze klachten. Een andere naam voor functionele neurologische klachten is conversie. Bij functionele neurologische klachten gaat er iets mis met het verwerken van signalen van en naar de hersenen. Hierdoor ontstaan er problemen bij het aansturen van het lichaam, zonder dat er iets beschadigd of kapot is. De klachten bestaan bijvoorbeeld uit toevallen, gevoelsstoornissen, loop- of evenwichtsstoornissen en spierzwakte. Neem contact op met uw huisarts als u vermoedt dat u functionele neurologische klachten ervaart. [1-7]

Achtergrondinformatie

De precieze oorzaak van functionele neurologische klachten is onbekend
Mogelijk spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan van functionele neurologische klachten. Bekende bijwerkingen van vaccinaties, zoals griepachtige klachten en injectieplaatsreacties kunnen een trigger zijn voor het ontstaan van de klachten. Andere factoren kunnen ook van invloed zijn. De klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan als reactie op stress, een operatie, het doormaken van een ziekte of pijn. De bestanddelen van een vaccin zijn nooit als oorzaak van de klachten aangetoond [3, 5, 6].

Functionele neurologische klachten zijn waargenomen na verschillende vaccinaties
Klachten deden zich wereldwijd onder meer voor bij de vaccinaties tegen humaan papillomavirus (HPV), griep, en COVID-19. De klachten ontstonden uren tot dagen, en in enkele gevallen maanden, na vaccinatie. Soms hielden de klachten weken tot maanden aan.

Functionele neurologische klachten worden door de neuroloog vastgesteld 
Gezien de sterke gelijkenis met acute neurologische aandoeningen zal de arts andere oorzaken van de klachten uitsluiten. Bij functionele neurologische klachten zijn er geen structurele afwijkingen te zien op scans [2, 3].

arrow icon
  • GGZ Standaarden. Zorgstandaard conversiestoornis [internet]. 2022. Geraadpleegd 6 september 2022. Beschikbaar via: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/conversiestoornis/
  • Thuisarts.nl. Ik heb een conversiestoornis [internet]. 2021. Geraadpleegd 6 september 2022. Beschikbaar via: https://www.thuisarts.nl/conversiestoornis/ik-heb-conversiestoornis
  • Ercoli T, Lutzoni L, Orofino G. Functional neurological disorder after COVID-19 vaccination. Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology. 2021-10-01;42(10):3989-3990
  • Linden SC, Carson AJ, Wessely S. Functional neurological disorder after vaccination: a balanced approach informed by history. The journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh. 2021-12-01;51(4):330-331
  • Kim DD, Kung CS, Perez DL. Helping the Public Understand Adverse Events Associated With COVID-19 Vaccinations: Lessons Learned From Functional Neurological Disorder. JAMA neurology. 2021-07-01;78(7):789-790
  • Butler M, et al. Considerations for causality assessment of neurological and neuropsychiatric complications of SARS-CoV-2 vaccines: from cerebral venous sinus thrombosis to functional neurological disorder. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 2021-11-01;92(11):1144-1151
  • Espay AJ, et al. Current Concepts in Diagnosis and Treatment of Functional Neurological Disorders. JAMA neurology. 2018-09-01;75(9):1132-1141

Laatst bijgewerkt op 17-02-2023