Bijwerkingen bij hydrocortison preparaten bereid door apothekers

11-05-2020

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tussen 22 september 2014 en 4 februari 2020 acht meldingen na gebruik van hydrocortison tabletten en capsules. Zes van deze meldingen zijn tussen december 2019 en februari 2020 ontvangen. De bijwerkingen betroffen o.a. het ontstaan van een Addison crisis.

Hydrocortison is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd). Hydrocortison wordt vooral gebruikt om een tekort aan cortisol aan te vullen bij bijnierziekten, zoals de ziekte van Addison, na behandeling van de ziekte van Cushing en bij het adrenogenitaal syndroom.

Meldingen
De bijwerkingen werden niet specifiek bij één product gemeld maar bij verschillende bereidingen door apothekers. Deze bereidingen gemaakt door één apotheker, worden vervolgens afgeleverd aan andere apothekers (collegiaal doorgeleverde bereiding). Met name bij het wisselen tussen producten bereidt door verschillende apotheken, werden bijwerkingen gemeld. Bij vier patiënten ontstond hierdoor een Addison crisis wat kan leiden tot een levensbedreigende situatie van lage bloeddruk, lage bloedsuikers en coma.
Bij het geregistreerde Hydrocortisonproduct van Tiofarma, werden twee meldingen gedaan van problemen met de breukstreep.

IGJ en CBG
De meldingen bij Lareb zijn besproken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
In maart 2020 heeft het CBG hydrocortison tabletten in de sterktes 1, 5, 10 mg en 5/10mg goedgekeurd. De IGJ geeft aan dat verschillende tabletten met hydrocortison nu een registratie in Nederland hebben. Hierdoor mag een apotheker alleen collegiaal doorleveren wanneer de huidige beschikbare en geregistreerde alternatieven niet voldoen.

Zie hier de analyse van de meldingen.