Over Lareb

 

Bij Bijwerkingencentrum Lareb kun je meldingen doen van bijwerkingen en je laten informeren over bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins en andere gezondheidsproducten. Moeders van Morgen informeert je over geneesmiddelgebruik bij een kinderwens, tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Wat doet Bijwerkingencentrum Lareb?

Bijwerkingencentrum Lareb ontdekt nieuwe kennis over bijwerkingen door jouw ontvangen melding te bekijken. Waar nodig doet Lareb verder onderzoek naar alle meldingen. Hiervoor gebruikt Lareb alles wat er al bekend is over het geneesmiddel of vaccin. Bijvoorbeeld informatie uit andere meldingen en wetenschappelijk onderzoek. Ook volgt Lareb mensen voor langere tijd met vragenlijsten over geneesmiddelgebruik en vaccins.

Bijwerking melden via meldformulier

Iedereen kan vermoedens van bijwerkingen melden via de website. Je kunt een bijwerking melden via het meldformulier voor vaccins of het meldformulier voor geneesmiddelen. Een team van experts bekijkt dan jouw melding. Als er iets bijzonders voor komt in het type melding of een bepaalde hoeveelheid meldingen, dan doen de experts van Lareb verder onderzoek. Zo doen zij nieuwe kennis op over bijwerkingen.

Mensen volgen voor langere tijd

Met online vragenlijsten vraagt Lareb een groep mensen naar hun ervaring met geneesmiddelen of vaccins. Met deze onderzoeken volgt Lareb deze mensen voor een langere tijd. Bijvoorbeeld mensen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken, vaccins krijgen of een bepaalde aandoening hebben.
Met de onderzoeken krijgt Lareb meer informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. De zogenoemde vragenlijstonderzoeken geven je meer informatie over hoe vaak bijwerkingen voorkomen, hoeveel last bijwerkingen je kunnen geven en hoe lang ze duren.

Zwangere vrouwen bij Moeders van Morgen

Moeders van Morgen doet ook onderzoek met online vragenlijsten, maar dan onder zwangere vrouwen. Hiermee verzamelt Moeders van Morgen ervaringen van geneesmiddelgebruik bij een kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode. Moeders van Morgen informeert je op deze website over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap en borstvoeding.

Kennis verspreiden

Bijwerkingencentrum Lareb verspreidt kennis over bijwerkingen via nieuws en informatie op de website, de online nieuwsbrief, wetenschappelijke artikelen, artikelen voor zorgverleners, patiënten en algemeen publiek, social media en de media. Houd daarom ook onze nieuwspagina in de gaten voor nieuws over bijwerkingen, of schrijf je in op de nieuwsbrief. Volg Lareb ook op social media, je vindt Lareb op Facebook, X, Instagram en LinkedIn.

Samenwerking met andere organisaties

Bijwerkingencentrum Lareb werkt samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en ondersteunt het in zijn wettelijke taak in de geneesmiddelenbewaking. Als het om vaccins gaat, dan heeft Lareb ook contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en als het om gezondheidsproducten gaat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Zij kunnen waar nodig maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de bijsluiter aanpassen, aanscherpen voor wie het geneesmiddel of vaccin bedoeld is of een middel van de markt halen. Daarnaast werkt Bijwerkingencentrum Lareb ook samen met beroepsgroepen, patiëntenverenigingen en consumentenorganisaties. 

Onafhankelijke stichting

Wij zijn een onafhankelijke stichting met een Raad van Toezicht. Voor onze taken ontvangen we financiering van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Geschiedenis Lareb

Lareb is het acroniem voor Landelijke registratie evaluatie bijwerkingen en ontstond in de jaren tachtig vanuit het Regionale Evaluatie Bijwerkingen Systeem, op initiatief van apotheker Fred de Koning. Aanleiding voor de registratie waren de gevolgen van het gebruik van het geneesmiddel Softenon. Zwangeren gebruikten Softenon tegen misselijkheid, waardoor meer dan tienduizend kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen ter wereld kwamen. Er zijn toen wereldwijd maatregelen genomen. Medicijnen en vaccins moeten sindsdien voldoen aan strenge eisen voor werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid voor ze gebruikt mogen worden. Ook kwam er een systeem waarmee iedereen mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van medicijnen voortaan kan melden, zodat nog onbekende bijwerkingen eerder worden gevonden. In Nederland is Bijwerkingencentrum Lareb hiervoor verantwoordelijk.

Jaarverslag 2023

In 2023 is er een evaluatie uitgevoerd over de werkzaamheden van Lareb. Uit het rapport kwam een positief beeld naar voren: Lareb levert waardevolle inzichten voor zowel wettelijke taken als beleidsdoelen. Stakeholders zijn tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde en verspreide kennis.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van Lareb in 2023 die tot de kerntaak horen.

 

Certificaties van Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is officieel NEN 7510:2017 gecertificeerd en voldoet daarmee volledig aan de norm voor informatiebeveiligingseisen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bijwerkingencentrum Lareb is gecertificeerd en voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015.