Bijwerkingen van vaccins
 

Door vaccinatie kunnen ongewenste reacties optreden, zoals reacties op de injectieplaats, koorts en malaise. Maar niet elke reactie komt door het vaccin. Er zijn verschijnselen of ziekten die misschien ook waren opgetreden zonder de vaccinatie. Koorts kan bijvoorbeeld vele oorzaken hebben. Neem daarom bij ongerustheid contact op met een arts.

Meer informatie over:

Bijwerkingen na coronavaccinatie

Bijwerkingen na vaccinatie bij baby’s

Jaarrapporten meldingen Rijksvaccinatieprogramma en griep- en pneumokokkenvaccinatie

Zoek op bijwerking

Typ de bijwerking of een bijwerking in combinatie met een vaccin waarover u informatie zoekt. Het zoekresultaat is een overzicht van alle pagina’s waarin deze bijwerking eventueel in combinatie met het vaccin voorkomt.

Zoek op vaccin

Bekende bijwerkingen, publicaties, signaleringen en meldingen per vaccin

Informatie over vaccinaties

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen een aantal ernstige infectieziekten. De overheid biedt het RVP aan alle kinderen in Nederland aan. Daarnaast krijgen elk jaar mensen die extra risico lopen bij griep de griepprik aangeboden. Sinds 2020 kunnen ouderen ook de pneumokokkenprik krijgen. Voor reizen naar het buitenland is het soms verstandig specifieke vaccinaties te halen.