Meer inzicht in belasting bijwerkingen biologicals

27-09-2021

Patiënten vinden bijwerkingen vervelend omdat zij hiervoor extra medicijnen moesten gebruiken, niet meer goed konden werken of dat ze zich zorgen maakten over de bijwerking. Het is belangrijk om tijdens het spreekuur te praten over wat bijwerkingen betekenen voor het dagelijks leven van de patiënt.

Dit blijkt uit een onderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Onderzocht is waarom patiënten bijwerkingen bij het gebruik van biologicals belastend ervaren. Hierbij is gekeken naar de belasting van bijwerkingen zoals patiënten dit beschreven in de Monitor biologische geneesmiddelen.

Inzicht belasting bijwerkingen reumatologen

Reumatologen hebben over het algemeen een goed beeld van de belasting van bijwerkingen. De meeste aandacht hebben zij voor mentale gevolgen. Minder aandacht gaat naar de gevolgen voor het dagelijks leven en de zelfredzaamheid van de patiënt. Het is daarom belangrijk dat de patiënt en reumatoloog dit onderwerp aankaarten tijdens het spreekuur.

Lees hier het volledige artikel in het ReumaMagazine.