Metabole acidose door gebruik van paracetamol en flucloxacilline

18-02-2016

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tien meldingen van een wisselwerking tussen paracetamol en flucloxacilline welke resulteerde in verzuring van het bloed (metabole acidose) wat leidde tot benauwdheid en kortademigheid. In alle meldingen betrof het vrouwen, hun gemiddelde leeftijd was 73 jaar (52-87 jaar). De gemiddelde tijd tussen de start van één van beide geneesmiddelen of verhoging van de dosering van één van de twee geneesmiddelen en de bijwerking was 24 dagen (9-60 dagen).

Verschillende publicaties vermelden dat het vrouwelijk geslacht, ondervoeding en infectieziekten mogelijke risicofactoren zijn voor het verzuren van het bloed bij het gelijktijdig gebruik van deze twee middelen. Ook van invloed op het optreden van deze bijwerking lijken zwangerschap, een vegetarisch dieet, een verminderde functie van de nier en aandoeningen van de lever, vooral leverziekte als gevolg van chronisch alcoholgebruik.

Op basis van de meldingen adviseert Lareb extra alert te zijn op deze bijwerking bij patiënten die gedurende een periode van langer dan twee weken worden behandeld met zowel paracetamol als flucloxacilline, vooral als ze vrouw zijn, ouder zijn en nog andere risicofactoren bezitten.