Overzicht meldingen meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix


26-04-2019

 • In de periode van juli 2017 tot en met april 2019 heeft Bijwerkingencentrum Lareb 511 meldingen ontvangen van vermoede bijwerkingen na vaccinatie met het meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix. De overgrote meerderheid betreft meldingen van bekende bijwerkingen. In mei volgt een uitgebreide rapportage van de ontvangen meldingen. 

  Nieuw vaccin 
  Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Voorheen kregen zij op deze leeftijd al een vaccinatie tegen meningokokken C. Het meningokokken vaccin wat op de leeftijd van 14 maanden gegeven wordt, wordt altijd tegelijkertijd gegeven met het vaccin tegen de bof, mazelen en rode hond. Daarnaast krijgen ook jongeren van 14 tot en met 18 jaar deze vaccinatie. In het Rijksvaccinatieprogramma wordt het meningokokken ACWY-vaccin ‘Nimenrix’ gebruikt. 

  Bekende bijwerkingen 
  Voordat Nimenrix in gebruik is genomen, is het vaccin uitgebreid onderzocht. Bekende veel voorkomende bijwerkingen zijn onder andere koorts; zwelling, pijn en roodheid op de prikplaats; vermoeidheid, hoofdpijn, flauwvallen, prikkelbaarheid en een verminderde eetlust. 
  Zie hier de bijsluiter van Nimenrix

  Meldingen van vermoede bijwerkingen 
  In de periode van juli 2017 tot en met april 2019 heeft Bijwerkingencentrum Lareb 511 meldingen ontvangen, met in totaal 1565 vermoede bijwerkingen. De meeste betreffen bekende bijwerkingen. 
  Vermoede bijwerkingen waarvan meer dan 10 keer melding is gedaan, zijn in tabel 1 weergegeven.

  Tabel 1 Vermoede bijwerkingen na vaccinatie met Nimenrix; >10 keer gemeld

  Gemelde vermoede bijwerking

  Aantal keer gemeld

  verhoogde lichaamstemperatuur en (hoge) koorts

  274

  hoofdpijn

  89

  pijn op de injectieplaats

  88

  zwelling van injectieplaats

  83

  ontsteking op de injectieplaats

  82

  roodheid op de injectieplaats

  79

  injectieplaatswarmte

  65

  braken

  50

  huiduitslag

  44

  misselijkheid

  41

  verminderde eetlust

  34

  jeuk op de injectieplaats

  30

  huilen

  28

  vermoeidheid

  28

  lusteloos

  24

  duizeligheid

  23

  malaise

  22

  diarree

  20

  slaperigheid

  20

  spierpijn

  18

  buikpijn

  16

  galbulten

  15

  pijn in arm of been

  15

  vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie)

  15

  koortsstuip

  14

  flauwvallen en bijna flauwvallen

  14

  vlekkerige huiduitslag

  13

  huiduitslag (op mazelen lijkend)

  12

  rode huiduitslag

  12


  Klik hier voor het totale overzicht van de gemelde vermoede bijwerkingen.