Schommelende bloedsuikerspiegels na overstap op Sanofi

23-12-2021

Diabetespatiënten die insuline aspart van het merk Novorapid gebruiken en overstappen op aspart insuline van Sanofi, kunnen last krijgen van schommelende bloedsuikerwaarden. Patiënten hebben mogelijk een andere dosering nodig. Medische begeleiding is daarom belangrijk.

Meldingen
Bijwerkingencentrum Lareb ontving 34 meldingen van schommelende bloedsuikerwaarden nadat patiënten overstapten van insuline aspart Novorapid naar het merk Sanofi. De meldingen betroffen verhoogde en verlaagde bloedsuikerspiegels. Ook werd gemeld dat het effect van de insuline uitbleef. Sommige patiënten moesten extra spuiten om de bloedsuikerwaarden te stabiliseren. De meldingen kwamen binnen na aanpassing van het preferentiebeleid.

Preferentiebeleid
Vanaf januari 2021 is er een preferentiebeleid voor kortwerkende insulines. Hierdoor worden diabetespatiënten die insuline aspart gebruiken bij sommige verzekeraars overgezet naar een ander merk insuline. Insuline aspart heeft dan dezelfde werkzame stof, maar een andere merknaam.
Lees hier meer informatie over het preferentiebeleid voor kortwerkende insulines.

Bijsluiter
Sanofi, de fabrikant, geeft in de bijsluiter aan dat patiënten die vanaf een ander merk insuline overstappen, mogelijk ook meer dagelijkse injecties of een verandering in dosis nodig hebben vergeleken met hun gebruikelijke insuline. Als een aanpassing nodig is, kan dit plaatsvinden bij de eerste injectie of tijdens de eerste paar weken of maanden. Wees daarom alert bij merkwisseling naar insuline aspart van Sanofi.