• Zoek informatie over bijwerkingen
    van geneesmiddelen
  • Zoek informatie over bijwerkingen
    van vaccins
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Bestuur

 

Frans Lindelauf, ziekenhuisapotheker  (voorzitter) 

Johan van der Heide, arts (secretaris/penningmeester)

Ad van Dooren, emeritus lector

Hans van Laarhoven, patiëntvertegenwoordiger

Sjoukje Troost, ziekenhuisapotheker

Marc Eyck, huisarts niet-praktiserend

Huib Kerstjens, longarts