Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de stichting. Hij staat de directeur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De leden van de raad van toezicht moeten te allen tijde handelen in het belang van de doelstellingen van de stichting, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is Frans Lindelauf, voormalig ziekenhuisapotheker bij St. Jansdal Ziekenhuis Harderwijk.

Voorzitter


Frans Lindelauf
, oud-ziekenhuisapotheker St. Jansdal Ziekenhuis Harderwijk

Leden


Johan van der Heide
(vice-voorzitter), arts, BoardRoom Consultancy Zorg

Ad van Dooren, emeritus lector farmakunde

Sjoukje Troost, ziekenhuisapotheker, Máxima Medisch Centrum Eindhoven en Veldhoven

Marc Eyck, huisarts niet-praktiserend

Huib Kerstjens, longarts Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)