Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de stichting. Hij staat de directeur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De leden van de Raad van Toezicht moeten te allen tijde handelen in het belang van de doelstellingen van de stichting, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

Voorzitter

  • Marc Eyck, huisarts niet-praktiserend

Leden

  • Johan van der Heide (vice-voorzitter), arts, Boardroom Consultancy Zorg
  • Huib Kerstjens, longarts Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Anneke Groenhuijzen, ziekenhuisapotheker, decaan kwaliteit & patiĆ«ntveiligheid Bravis ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom
  • Merel Heimens Visser, directeur Zorghub, bestuurslid Akwa GGZ

Lees hier het jaarverslag van de Raad van Toezicht van 2023.