• Zoek informatie over bijwerkingen
    van geneesmiddelen
  • Zoek informatie over bijwerkingen
    van vaccins
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Wat gebeurt er met mijn melding?

Alle binnengekomen meldingen controleert Lareb op volledigheid en mogelijke onduidelijkheden. Indien gewenst wordt zo nodig extra informatie bij de melder en/of de behandelend arts gevraagd. De melding wordt ingevoerd in de databank, voorzien van alle noodzakelijke gegevens. Bijwerking en geneesmiddel worden daarbij gecodeerd volgens de geldende (internationale) standaarden. Vervolgens vindt een individuele beoordeling van de melding plaats.

Wekelijks worden de nieuwe meldingen in het wetenschappelijk overleg door ervaren artsen en apothekers besproken. Meldingen over bijwerkingen worden nader geanalyseerd. De analyses van meldingen leiden tot nieuwe kennis over bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend waren.

De meldingen worden geanonimiseerd doorgestuurd naar de EudraVigilance databank van de European Medicines Agency (EMA) en de VigiBase® databank van de World Health Organization (WHO).