Wat is Bijwerkingencentrum Lareb?

Dit is Bijwerkingencentrum Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb is het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins en andere gezondheidsproducten. Moeders van Morgen is het kenniscentrum van Lareb op voor geneesmiddelgebruik bij een kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode.

Bijwerkingencentrum Lareb ontdekt nieuwe kennis over bijwerkingen
Iedereen kan vermoedens van bijwerking melden via het online meldformulier. Een team van deskundigen bekijkt alle meldingen. Als de aard of het aantal van de meldingen  daar aanleiding voor geeft, dan voeren de experts van Lareb een analyse uit en ontdekken zij nieuwe kennis over bijwerkingen.

Met online vragenlijsten vraagt Lareb een groep mensen naar hun ervaring met geneesmiddelen of vaccins. Met deze onderzoeken volgt Lareb de groepen voor een langere tijd. Bijvoorbeeld mensen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken, vaccins krijgen of een bepaalde aandoening hebben. Met de onderzoeken wil Lareb meer informatie krijgen over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. De vragenlijstonderzoeken geven meer inzicht in hoe vaak bijwerkingen voorkomen, hoeveel last bijwerkingen geven en hoe lang ze duren.

Moeders van Morgen doet ook onderzoek met online vragenlijsten. Hiermee verzamelt Moeders van Morgen ervaringen met geneesmiddelen bij kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode.

Bijwerkingencentrum Lareb verspreidt kennis over bijwerkingen
Op de website kunt u veel actuele informatie vinden over bijwerkingen. Ook kunt u in drie kennisbanken zoeken naar informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins, en over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap. Daarnaast verspreidt Lareb kennis over bijwerkingen via wetenschappelijke publicaties, artikelen voor zorgverleners, patiënten en algemeen publiek, de nieuwsbrief, social media en de media.

Lees hier hoe Lareb samenwerkt met andere organisaties.

Jaarverslag 2021
Ondanks de impact van COVID-19 zowel op het werk als de werkomstandigheden heeft Lareb haar kerntaak goed kunnen uitvoeren.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van Lareb in 2021 die tot de kerntaak horen.