Bloedsuikerverhogende middelen tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Glucagon kan waarschijnlijk veilig gegeven worden bij een ernstige hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) tijdens de borstvoeding.

Het is onbekend of diazoxide tijdens de borstvoeding veilig gebruikt kan worden. Gebruik tijdens de borstvoeding wordt daarom afgeraden.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - glucagon
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - diazoxide

Achtergrondinformatie

Glucagon
Glucagon heeft een hoog molecuulgewicht en een zeer korte halfwaardetijd. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat er veel in de borstvoeding kan komen. Bovendien wordt het slecht opgenomen uit het maagdarmkanaal van het kind.

Diazoxide
Er is één case report van diazoxide gebruik tijdens de borstvoeding. Er werden geen nadelige effecten op de zuigeling beschreven.(1) Er is onvoldoende informatie om een uitspraak te kunnen doen over de risico’s.  

arrow icon

1.            Saito J, Kawasaki H, Adachi N, Sasaki A, Yakuwa N, Suzuki T, et al. Diazoxide during pregnancy and lactation: drug levels in maternal serum, cord blood, breast milk, and infant serum: a case report. Gynecol Endocrinol. 2022;38(6):528-30. PMID:35403531.

Laatst bijgewerkt op 18-08-2023


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.