Disclaimer

Bijwerkingencentrum Lareb behoudt het auteursrecht van de informatie op de website. Niets uit de teksten en de getoonde meldingen op de website mag zonder schriftelijke toestemming van Lareb openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren van informatie op de website mag met Lareb als bronvermelding.

Bijwerkingencentrum Lareb behoudt zich het recht voor de in de website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Deze website bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Lareb heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan Lareb geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg. De zorg voor patiënten waar informatie voor wordt gezocht blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Patiënten wordt geadviseerd bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, altijd contact op te nemen met uw eigen apotheker, arts of specialist. Pas uw geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek uw klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent uw persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen u gebruikt en kan u het beste adviseren wat te doen.

Het tonen van de meldingen op de website is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen. Het betekent niet altijd dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel mogelijk betrokken is bij de klachten van de gebruiker van het geneesmiddel.

Sommige geneesmiddelen worden op veel grotere schaal gebruikt dan andere. En uiteraard worden niet alle daadwerkelijk opgetreden bijwerkingen gemeld. Het aantal meldingen zegt dus niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking en het is niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen op basis van het aantal meldingen.