Leopold Meijler Fonds

 

Het fonds stimuleert activiteiten op het gebied van veiligheid van geneesmiddelen en geneesmiddelenbewaking. Zij doet dit door het jaarlijks uitreiken van de Leopold Meijler prijs en het ondersteunen van financiering van proefschriften op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Het fonds is ondergebracht bij Bijwerkingencentrum Lareb en is vernoemd naar prof. dr. Leopold Meijler, die al in 1951 met zijn boek “Schadelijke nevenwerkingen van geneesmiddelen” de aandacht vroeg voor een evenwichtige beoordeling van werking en bijwerkingen van geneesmiddelen. Het Leopold Meijler prijs zet de activiteiten voort van het Nederlands Bijwerkingenfonds dat in april 2024 opgehouden is te bestaan.  

Leopold Meijler prijs

Met deze prijs wil het fonds de aandacht bij studenten voor geneesmiddelenveiligheid, in het bijzonder het optreden van bijwerkingen, stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan een student Geneeskunde, Farmacie of Gezondheidswetenschappen aan een van de Nederlandse Universiteiten die naar het oordeel van de beoordelingscommissie de beste scriptie of gepubliceerd artikel heeft geschreven op het terrein van de veiligheid van geneesmiddelen. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een keramiek.

Studenten die voor de Leopold Meijlerprijs 2024 in aanmerking willen komen, kunnen hun scriptie of publicatie vóór 1 oktober 2024 hier indienen.

Subsidie proefschrift

Promovendi aan een van de Nederlandse universiteiten of hbo-instellingen en kunnen een bijdrage aanvragen als bijdrage voor de drukkosten voor hun proefschrift. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het proefschrift moet betrekking hebben op onderzoek naar een of meerdere van onderstaande onderwerpen: 

  • Een bijwerking als centraal thema
  • Organisatie van de geneesmiddelenbewaking
  • Methodiek van geneesmiddelenbewaking
  • Onderwijs over bijwerkingen of geneesmiddelbewaking

Genoemde onderwerpen in meerdere hoofdstukken van het proefschrift terugkomen. Uw aanvraag dient voorzien te zijn van een korte motivatie samen met een titelpagina van het proefschrift, inhoudsopgave en samenvatting. U kunt uw aanvraag richten aan E.P. van Puijenbroek.

De beoordelingscommissie voor de Leopold Meijlerprijs en de subsidiering van proefschriften bestaat uit prof. dr. E.P. van Puijenbroek, arts en klinisch-farmacoloog, dr. ir. P.J.M. Reijnders en drs. S.J. Troost, ziekenhuisapotheker.