Lokale middelen bij psoriasis tijdens de zwangerschap

In het kort

Over gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap is weinig informatie beschikbaar. Een uitspraak over de veiligheid is niet mogelijk.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - calcipotriol
    • - calcitriol
    • - ditranol
    • - koolteer

Achtergrondinformatie

Geneesmiddelopname via de huid
Bij middelen die op de huid worden gesmeerd vindt normaal gesproken maar weinig systemische opname plaats. Bij uitgebreid gebruik, zoals langdurig gebruik, grote hoeveelheden, op grote huidoppervlakken of op beschadigde huid, neemt de hoeveelheid opgenomen geneesmiddel toe.

Calcipotriol en calcitriol zijn synthetische vitamine-D3-derivaten. De opname via de huid is gering. Bij overmatig gebruik van calcipotriol, meer dan 100 gram zalf per dag, is hypercalciëmie beschreven. Naar gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap is geen onderzoek gedaan.

Met het gebruik van ditranol tijdens de zwangerschap is geen ervaring opgedaan. De systemische absorptie via de huid is laag.

Naar het gebruik van koolteer tijdens de zwangerschap is heel weinig onderzoek gedaan. Vroeger is bij schoorsteenvegers een verband aangetoond tussen chronische blootstelling aan koolteer en scrotaal carcinoom. Vanwege de carcinogene eigenschappen is men terughoudend met chronisch gebruik tijdens de zwangerschap. Bij lokaal therapeutisch gebruik van koolteer zijn carcinogene effecten echter nooit beschreven.

Laatst bijgewerkt op 28-02-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.