Haemostatica tijdens de zwangerschap

In het kort

Bij een tekort aan vitamine K(-activiteit) tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, kan fytomenadion gegeven worden.

Eltrombopag en romiplostim zijn tweedelijns medicijnen tegen trombocytopenie waar weinig ervaring mee is tijdens de zwangerschap. De beschreven ervaringen limiteren zich voornamelijk tot derde trimester blootstellingen.

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
    • - fytomenadion (vitamine k1)
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - eltrombopag
    • - romiplostim
    • - tranexaminezuur

Achtergrondinformatie

Fytomenadion
De meeste ervaring met het gebruik van fytomenadion (vitamine K1) tijdens de zwangerschap gaat over het derde trimester. Fytomenadion passeert slechts in kleine hoeveelheden de placenta. Het gebruik van fytomenadion tijdens de zwangerschap is normaal gesproken niet nodig. De opname van vitamine K uit de voeding en de productie door de darmflora is dan voldoende.

Eltrombopag en romiplostim
Er is ervaring in enkele tientallen zwangerschappen met het gebruik van eltrombopag en romiplostim. In enkele case reports en een retrospectieve studie zijn eltrombopag en romiplostim voornamelijk in het derde trimester toegediend, tijdelijk of tot aan de bevalling. Een aantal kinderen werd vanwege ernstig ziektebeloop van de moeder te vroeg geboren. Een verhoogd aantal bloedplaatjes werd vastgesteld bij twee pasgeborenen van wie de moeder eltrombopag had gebruikt in het 3de trimester en tijdens de hele zwangerschap (1,2). Het aantal gedocumenteerde zwangerschappen voor beide middelen is te klein om een goede risico-inschatting te kunnen maken.

Tranexaminezuur
Tranexaminezuur passeert de placenta. Vooral tijdens de tweede helft van de zwangerschap is ervaring met dit middel opgedaan. Deze beperkte gegevens laten tot nu toe geen verhoogde kans zien op stollingscomplicaties of op andere nadelige effecten bij de foetus.

arrow icon
Michel M, et al. Use of thrombopoietin receptor agonists for immune thrombocytopenia in pregnancy: results from a multicenter study. Blood. 2020-12-24;136(26):3056-3061Suzuki N, et al. A low birth weight infant with no malformations delivered by a primary immune thrombocytopenia patient treated with eltrombopag. International journal of hematology. 2018-07-01;108(1):109-111

Laatst bijgewerkt op 06-08-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.