IJzerbindende middelen tijdens de zwangerschap

In het kort

Het is onbekend of deferoxamine, deferasirox en deferipron veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Het gebruik van deferoxamine heeft binnen de groep de voorkeur. Het gebruik van deferipron wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.

Let op

  • Gebruik deferipron niet tijdens de zwangerschap.

Risico indeling

  • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
    • - deferipron
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - deferasirox
    • - deferoxamine

Achtergrondinformatie

Deferoxamine
Er zijn meer dan 90 cases beschreven in de literatuur met het gebruik van deferoxamine tijdens de zwangerschap. De meeste blootstellingen vonden plaats in het eerste trimester. Er werden geen nadelige effecten gezien waarvan gedacht werd dat deferoxamine de oorzaak was.

Deferasirox
Er zijn 12 zwangerschappen met het gebruik van deferasirox in case reports en case series beschreven. Deze laten tot nu toe geen nadelige effecten zien. Dit is nog te weinig voor een goede risico-inschatting.

Deferipron
In dierstudies werden afwijkingen gezien bij lage doseringen deferipron (3-4% van de maximale aanbevolen dosering bij mensen). Het gebruik van dit middel wordt daarom afgeraden. De ervaring met deferipron bij mensen beperkt zich tot slechts drie case reports. In 1 case report, waarbij ook andere middelen gebruikt werden, werd intra uteriene groeivertraging gezien. Er wordt aangenomen dat het geen verband had met de deferipron blootstelling. In de andere 2 cases was deferipron rondom de conceptie gebruikt. Er werden geen afwijkingen gezien. Het is onbekend hoe lang deferipron door gebruikt is tijdens de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 06-12-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.