Omalizumab en andere monoklonale antilichamen bij astma tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Omalizumab kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode.
Monoklonale antilichamen zijn grote eiwitmoleculen. Ze gaan nauwelijks over in de moedermelk. Bovendien worden deze grote moleculen in het maagdarmkanaal van de baby grotendeels afgebroken. Het lijkt niet waarschijnlijk dat het gebruik van deze middelen tijdens de borstvoeding effect zal hebben op de gezondheid van de kinderen.

Lees verder onder de tabel voor uitgebreide informatie.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - omalizumab
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - benralizumab
  • - dupilumab
  • - mepolizumab
  • - reslizumab

Achtergrondinformatie

Omalizumab
Er is niet onderzocht of omalizumab overgaat in de borstvoeding. Wel zijn er enkele case reports waarin vermeld wordt dat omalizumab is gebruikt tijdens de borstvoeding [1,3-7]. Er werden geen effecten gezien op de kinderen.

Daarnaast beschrijft het omalizumab zwangerschapsregister EXPECT 154 kinderen die borstvoeding kregen terwijl de moeder omalizumab gebruikte [2].  Verder waren er 44 kinderen die geen borstvoeding kregen bij maternaal omalizumab gebruik en 32 kinderen waarbij de moeder gestopt was met omalizumab tijdens de borstvoedingsperiode. Er werd geen verschil gezien tussen de 3 groepen kinderen in gezondheid. Ook was er geen verschil in het aantal ernstige infecties in het eerste levensjaar tussen de groepen.

Dupilumab
Er is niet onderzocht of dupilumab overgaat in de borstvoeding. Wel zijn er drie case reports waarin vermeld wordt dat dupilumab is gebruikt tijdens de borstvoeding [8-10]. Er zijn geen nadelige effecten gezien bij de kinderen

Benralizumab, mepolizumab en reslizumab
Over het gebruik van deze geneesmiddelen tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens beschikbaar.

 

arrow icon
Saito J, et al. Omalizumab concentrations in pregnancy and lactation: A case study. The journal of allergy and clinical immunology. In practice. 2020-01-01;8(10):3603-3604López Leon S, Kaufman DG, Howard M. Safety outcomes among infants exposed to omalizumab via breastfeeding: Results from the Xolair Pregnancy Registry (Expect). Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2019-08-01;28(Suppl 2):374-5Ensina LF, Cusato-Ensina AP, Camelo-Nunes IC. Omalizumab as Third-Line Therapy for Urticaria During Pregnancy. Journal of investigational allergology & clinical immunology. 2017-01-01;27(5):326-327Gonzalez-Medina M, Curto-Barredo L, Labrador-Horrillo M. Omalizumab use during pregnancy for chronic spontaneous urticaria (CSU): report of two cases. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV. 2017-05-01;31(5):e245-e246Losappio LM, Mirone C, Schroeder JW. Omalizumab Use in Chronic Spontaneous Urticaria during Pregnancy and a Four Years' Follow-Up: A Case Report. Case reports in dermatology. 2020-10-08;12(3):174-177Majou D, et al. Safety of Omalizumab During Pregnancy and Breast-Feeding With Assessment of Placental Transfer: A Case Report. Allergy, asthma & immunology research. 2021-05-01;13(3):515-516Liao SL, Yu M, Zhao ZT. Case Report: Omalizumab for Chronic Spontaneous Urticaria in Pregnancy. Frontiers in immunology. 2021-03-16;12:652973Kage P, Simon JC, Treudler R. A case of atopic eczema treated safely with dupilumab during pregnancy and lactation. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV. 2020-06-01;34(6):e256-e257Treudler R, Kage P, Simon JC. A case of atopic eczema treated safely with dupilumab during pregnancy and lactation. Allergy. 2020-01-01;75(Suppl. 109):432Kage P, Simon JC, Treudler R. Case of atopic eczema treated with dupilumab throughout conception, pregnancy, and lactation. The Journal of dermatology. 2021-10-01;48(10):E484-E485

Laatst bijgewerkt op 29-11-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.