Ipratropium en vergelijkbare middelen bij COPD tijdens de zwangerschap

In het kort

Over het gebruik van parasympathicolytica tijdens de zwangerschap zijn heel weinig gegevens bekend. Als het nodig is om een parasympathicolyticum te gebruiken tijdens de zwangerschap, dan gaat de voorkeur uit naar ipratropium.

Risico indeling

 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - aclidinium
  • - glycopyrronium
  • - ipratropium
  • - tiotropium
  • - umeclidinium

Achtergrondinformatie

Ipratropium is het oudste parasympathicolyticum. Dit middel wordt in de praktijk soms gebruikt tijdens de zwangerschap. Over het gebruik van ipratropium tijdens de zwangerschap zijn heel weinig gegevens bekend. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor schadelijke effecten. Gegevens over het gebruik van aclidinium, glycopyrronium, tiotropium en umeclidinium tijdens de zwangerschap ontbreken.

Laatst bijgewerkt op 02-04-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.