Antivirale middelen bij influenza (griep) tijdens de zwangerschap

In het kort

Tijdens de zwangerschap kan oseltamivir waarschijnlijk veilig gebruikt worden. Het is onbekend of zanamivir veilig gebruikt kan worden tijdens de zwangerschap.

Let op
Griep (veroorzaakt door het influenza virus) en hoge koorts kunnen ernstige nadelige gevolgen hebben voor de zwangerschap en het kind. Weeg dit mee in de keuze voor de behandeling.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
    • - oseltamivir
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - zanamivir

Achtergrondinformatie

Influenza tijdens de zwangerschap
Zwangere vrouwen hebben een verhoogd risico op een ernstiger beloop van de influenza en complicaties als vroeggeboorte en maternale of foetale sterfte.

Oseltamivir
Er is ruime ervaring met oseltamivir in het eerste trimester (>1500 gevolgde zwangerschappen) bij de behandeling of preventie van influenza infecties. De gegevens wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Studies naar gebruik in het tweede of derde trimester (>5000 gevolgde zwangerschappen) laten ook geen verhoogd risico op nadelige gevolgen voor de zwangerschap of het kind zien. Eén studie maakte een onderscheid tussen de effecten na profylactische behandeling en de behandeling van influenza. In de overige studies wordt dit onderscheid niet gemaakt. Duur van de behandeling en de dosis kan hierdoor verschillen.

Zanamivir
Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen na gebruik van zanamivir. De meeste data komen uit een grote studie waarin de groep antivirale griepmiddelen als geheel werd onderzocht. De gegevens werden niet apart voor zanamivir geanalyseerd. De studie omvatte ruim 5800 zwangerschappen. Er waren ruim 300 vrouwen in het eerste trimester en ruim 1100 vrouwen later in de zwangerschap aan zanamivir blootgesteld. De overige vrouwen werden aan oseltamivir blootgesteld. Er werd geen verhoogd risico op nadelige effecten gezien.
Er zijn zeer beperkt studies gedaan specifiek naar zanamivir gebruik in de eerste trimester (<100 gevolgde zwangerschappen). Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte of laag geboortegewicht.
Zanamivir is uitsluitend beschikbaar als inhalatiepreparaat, de systemische opname bij gebruik is laag (<20%).

Laatst bijgewerkt op 19-11-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.