Allergische reacties vooral gemeld na eerste coronavaccinatie

14-10-2022

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot juni 2022 bijna 4000 meldingen van diverse klachten die passen bij een allergische reactie, op ongeveer 36 miljoen gegeven coronavaccinaties. Ernstige klachten die passen bij anafylaxie of andere heftige allergische reacties zijn zeldzaam. Het gaat om ongeveer 10 meldingen van anafylaxie en andere heftige allergische reacties per 1 miljoen gegeven eerste coronavaccinaties. In de andere meldingen waren er vooral klachten als zwellingen of galbulten.

Bij een allergische reactie op een bestanddeel in het vaccin kunnen er klachten ontstaan zoals galbulten, jeuk of huiduitslag over het hele lichaam en zwellingen in het gezicht, de mond of in de keel. Ook benauwdheid, een piepende ademhaling, misselijkheid en braken, een snelle hartslag, lage bloeddruk en een verminderd bewustzijn kan voorkomen. Bij een combinatie van al deze klachten spreken we van een anafylaxie. Bovenstaande klachten kunnen ook na vaccinatie optreden zonder dat het een allergische reactie hoeft te zijn. Lees hier meer over allergische reacties na vaccinatie.

In het geval van anafylaxie moet er direct contact opgenomen worden met een arts
Daarom is er bij de vaccinatielocaties medisch toezicht, een wachttijd gedurende ten minste 15 minuten, en geschikte medische behandeling voor het geval dat zich een anafylactische reactie voordoet na de toediening van het vaccin.

Meldingen bij Lareb
Vooral na de eerste prik werden klachten gemeld die passen bij een allergische reactie, bij alle typen coronavaccins. Het betreft vooral vrouwen jonger dan 60 jaar. Meer dan de helft van de mensen gaf aan ook voor iets anders allergisch te zijn. Het merendeel van de klachten ontstond binnen één dag. Anafylaxie ontstond meestal binnen 15-30 minuten na de coronavaccinatie. Galbulten ontstonden meestal pas na enkele dagen en duurden ook vaker langer dan de andere klachten.

Anafylaxie en heftige allergische reacties na coronavaccinatie zijn zelden gemeld
In 388 meldingen was sprake van anafylaxie of ernstige klachten die passen bij een heftige allergische reactie. Het gaat hier om ongeveer 10 meldingen van anafylaxie en andere heftige allergische reacties per 1 miljoen gegeven eerste coronavaccinaties.

Het aantal meldingen van anafylaxie na een coronavaccinatie is iets groter dan bij vaccinaties in het algemeen. Vóór de coronatijd ging men ervan uit dat anafylaxie bij ongeveer 1 per miljoen vaccinaties optrad.

De kans op herhaling is klein
Mensen die na de eerste coronavaccinatie anafylaxie of andere heftige allergische klachten kregen, kunnen onder toezicht in een ziekenhuis worden gevaccineerd. Het blijkt dat bijna niemand opnieuw na vaccinatie een heftige reactie krijgt. Het is niet te verwachten dat er bij de vernieuwde coronavaccins andere of meer allergische klachten zullen komen.

Lees hier het overzicht van alle meldingen van allergische reacties na coronavaccinatie (in het Engels).