Bijwerkingen metformine beter in beeld

26-10-2015

Metformine verlaagt het bloedglucose en wordt gebruikt bij diabetes mellitus (suikerziekte). De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid, braken, buikpijn en verminderde eetlust. Andere bijwerkingen die minder vaak optreden zijn smaakstoornissen, abnormale leverfunctietests, leverontsteking, tekort aan vitamine B12, melkzuurvergiftiging en huidreacties, zoals rode huid, galbulten en jeuk.

Om meer inzicht te krijgen in het moment van optreden en beloop van bijwerkingen bij metformine, heeft Bijwerkingencentrum Lareb, via een online onderzoek onder 2.490 nieuwe gebruikers, informatie hierover verzameld.
In totaal rapporteerde iets meer dan een derde van de patiënten (34,5%) het optreden van één of meer bijwerkingen. Het bleek dat diarree het meest voorkwam (bij 15% van de patiënten). De meest voorkomende bijwerkingen treden voornamelijk op in de eerste week van de behandeling. Een uitzondering hierop vormt de bijwerking jeuk die wat later in de behandeling lijkt op te treden. Driekwart van de gebruikers die last heeft van diarree, misselijkheid, buikklachten of hoofdpijn, herstelt hiervan wanneer ze doorgaan met de behandeling. Alleen winderigheid lijkt minder spontaan te verdwijnen.

Klik hier voor meer informatie.