Dexmedetomidine en een verhoogd risico op sterfte bij IC-patiënten

17-06-2022

Dexmedetomidine kan een verhoogd risico op sterfte geven bij IC-patiënten van 65 jaar of jonger. Dit is aangetoond met een studie bij 3904 volwassen IC-patiënten.

Dexmedetomidine
Producten met dexmedetomidine worden op de IC gebruikt als slaapmiddel voorafgaand aan een (chirurgisch) onderzoek of om patiënten slapende te houden.

Advies voor zorgverleners
Het advies voor zorgverleners is om dit verhoogde risico op sterfte tegen het verwachte klinisch voordeel van dexmedetomidine af te wegen in vergelijking met andere sedatie bij patiënten jonger dan 65 jaar.

Onder andere intensive care-specialisten, anesthesiologen en ziekenhuisapotheken zijn hierover geïnformeerd.

De productinformatie van dexmedetomidine bevattende producten wordt aangepast met een waarschuwing en een beschrijving van de risicofactoren voor een verhoogd risico op sterfte bij IC-patiënten van 65 jaar of jonger.

Lees meer over dexmedetomidine en een verhoogd risico op sterfte bij IC patiënten op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).