Eerste resultaten onderzoek effecten van omzetting Thyrax

28-10-2016

Naar aanleiding van de leveringsproblemen van Thyrax moeten veel gebruikers overstappen op een alternatief schildklierhormoonpreparaat. De afgelopen maanden zijn drie onderzoeken naar de gevolgen hiervan gestart. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het NIVEL en het PHARMO instituut. Op basis van de huidige gegevens kan worden gesteld dat:

  • Het advies om zes weken na de omzetting van Thyrax naar een ander schildklierhormoonpreparaat controle van TSH en/of vrij T4 te laten plaatsvinden blijft gehandhaafd.
  • Patiënten met een dosering Thyrax van meer dan 100 µg per dag vaker een dosisaanpassing nodig hebben dan patiënten met een lagere dosering Thyrax. Op basis hiervan kunnen patiënt en arts in samenspraak bij de switch ook kiezen voor een lagere dosering van het alternatieve preparaat.
  • Er geen verschil lijkt in effect op de laboratoriumuitslagen (TSH) bij een switch van Thyrax naar Euthyrox of naar levothyroxine TEVA.

De resultaten van het gehele onderzoek worden in april 2017 verwacht.