Extra veiligheidsmaatregelen acitretine (Neotigason)

13-10-2016

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wijst erop dat de veiligheidsmaatregelen bij gebruik van acitretine (Neotigason) zijn aangescherpt. Bij vrouwelijke gebruikers is het advies om niet zwanger te worden verlengd van twee naar drie jaar na staken van het middel. Tijdens de behandeling dienen zij geen alcohol te gebruiken. De periode waarin mannen en vrouwen die acitretine gebruiken uitgesloten dienen te worden van bloeddonatie is eveneens verlengd van twee naar drie jaar na stoppen van de behandeling.

Acitretine wordt gebruikt voor behandeling van ernstige huidziekten (vormen van psoriasis en andere keratinisatiestoornissen). Gebruik ervan tijdens de zwangerschap kan tot ernstige aangeboren afwijkingen bij het kind leiden. Acitretine zelf wordt vrij snel afgebroken, maar kan worden omgezet naar etretinaat, een stof die eveneens zeer schadelijk is voor het ongeboren kind en langdurig (bij sommige gebruikers langer dan twee jaar) in het lichaam aanwezig blijft. Gebruik van alcohol in combinatie met acitretine stimuleert deze omzetting.