Lareb verheugd over financiering onderzoek medicijnen en vrouwen

07-03-2016

Vandaag werd bekend dat minister Schippers 12 miljoen euro steekt in onderzoek naar de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. Bijwerkingencentrum Lareb is zeer verheugd dat hier extra aandacht voor komt. Meer onderzoek naar bijwerkingen bij vrouwen en naar de veiligheid van geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap is zeer gewenst.

Bij het Bijwerkingencentrum doen vrouwen 50% meer meldingen van bijwerkingen dan mannen. Het is daarom zeer gewenst dat er meer onderzoek komt. Welke bijwerkingen komen bij welke geneesmiddelen vaker voor bij vrouwen en ook vooral waarom? Welke rol speelt dat vrouwen bepaalde geneesmiddelen meer gebruiken, bijwerkingen als hinderlijker ervaren en waar zijn er daadwerkelijk verschillen in het voorkomen van bijwerkingen?

Onlangs signaleerde Lareb bijvoorbeeld dat de combinatie van paracetamol en flucloxacilline kan leiden tot metabole acidose (vorm van verzuring van het bloed). In bijna alle meldingen betrof het oudere vrouwen. Andere voorbeelden van bijwerkingen die bij Lareb opmerkelijk veel vaker gemeld zijn door vrouwen dan mannen zijn tramadol en misselijkheid/braken en sommige antidepressiva (SSRI’s) en hoesten.